Anivia

Phượng Hoàng Băng

Pháp sư
Sát thương phép
Đường giữa


Cách khắc chế:

Trang bị hồi phục Cướp bùa xanh Né kĩ năng Khống chế cứng Câm lặng Choáng

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 480 (+82 mỗi cấp) Hồi máu 5.5 (+0.55 mỗi cấp)
Năng lượng 495 (+45 mỗi cấp) Hồi năng lượng 8 (+0.8 mỗi cấp)
Sát thương 51 (+3.2 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+1.68 mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 325
Giáp 21 (+4 mỗi cấp)

Tái Sinh

Thời gian hồi: 0
Sau khi bị hạ gục, Anivia hóa thành một quả trứng và hồi lại đầy bình máu.

Quả Cầu Băng

Q
Thời gian hồi: 11 / 10 / 9 / 8 / 7
Anivia bắn ra một quả cầu băng, gây {{ totalpassthroughdamage }} sát thương phép và khiến kẻ địch Hạ Nhiệt trong {{ slowduration }} giây, Làm Chậm chúng đi {{ spell.glacialstorm:slowamount }}%. Khi bay hết tầm, nó sẽ phát nổ, Làm Choáng kẻ địch trong {{ stunduration }} giây và gây {{ totalexplosiondamage }} sát thương phép.

Anivia có thể Tái kích hoạt kỹ năng này khi cầu băng còn đang bay để khiến nó nổ sớm hơn.

Tường Băng

W
Thời gian hồi: 17
Anivia tạo ra một bức tường băng rộng 400/500/600/700/800 đơn vị. Bức tường tồn tại trong 5 giây trước khi tan chảy.

Tê Cóng

E
Thời gian hồi: 4
Anivia tung luồng gió lạnh vào một mục tiêu, gây {{ totaldamage }} sát thương phép. Nếu trúng mục tiêu bị Hạ Nhiệt, Anivia sẽ gây {{ empowereddamage }} sát thương phép.

Bão Tuyết

R
Thời gian hồi: 4 / 3 / 2
Bật / Tắt: Anivia triệu hồi ra một cơn mưa băng giá, Làm Chậm kẻ địch đi {{ slowamount }}% và gây {{ totaldamagepersecond }} sát thương phép mỗi giây. Cơn bão này sẽ tăng dần kích thước trong {{ growthtime }} giây.

Khi bão tuyết đạt kích thước tối đa, nó sẽ gây hiệu ứng Hạ Nhiệt lên kẻ địch, Làm Chậm chúng đi {{ slowpercentempoweredtt }}%, và gây {{ empowereddamagepersecondtooltiponly }} sát thương phép mỗi giây.
Cách khắc chế Anivia

  • Hãy cố cùng nhau đi săn Anivia khi cô ta đang kiếm tiền trên đường. Đông người thì sẽ dễ tiêu diệt cô ta hơn.
  • Nếu bạn chơi một tướng đánh xa, hãy giữ khoảng cách với Anivia để tránh chiêu Quả Cầu Băng dễ dàng hơn.
  • Hãy thử chiến đấu với Anivia trên đường. Ở trong rừng, cô ta có thể chặn đường bằng chiêu Tường Băng.