Thông tin tướng Veigar

Veigar yếu hơn khi đối mặt với Diana

Cách khắc chế Veigar

  • Chiêu Thiên Thạch Đen gây sát thương rất cao, nhưng có thể tránh khá dễ. Chú ý đến âm thanh và hiệu ứng hình ảnh để biết rõ đâu là nơi chiêu sẽ xuất hiện.
  • Chiêu Bẻ Cong Không Gian chỉ làm choáng các đơn vị ở ngay rìa. Nếu bạn ở bên trong thì vẫn có thể di chuyển và tấn công.
  • Chiêu cuối của Veigar gây sát thương dựa trên máu đã mất của bạn.