Thông tin tướng Aurelion Sol

Aurelion Sol mạnh hơn khi đối mặt với Syndra

Cách khắc chế Aurelion Sol

  • Cố gắng đi vào trong vòng sao, nó không thể gây sát thương cho bạn ở đó.
  • Vòng sao biến mất khi hắn bị choáng hoặc câm lặng, hãy tận dụng cơ hội.
  • Hắn nhận thêm tốc độ khi di chuyển về một hướng, nhưng sẽ bị mất nếu chịu sát thương.
  • Tinh Vân Cầu có thể che phủ một vùng rộng - đừng đứng một chỗ quá lâu!