Thông tin tướng Pyke

Pyke yếu hơn khi đối mặt với Zilean

Cách khắc chế Pyke

  • Pyke hồi phục rất nhiều sát thương do tướng địch gây ra khi bạn không nhìn thấy hắn!
  • Khi Pyke dùng Lặn Mất Tăm ẩn náu gần đó, cá mập sẽ lượn vòng dưới chân bạn.
  • Đừng đứng gần đồng đội thấp máu. Nếu Pyke kết liễu họ bằng Tử Thần Đáy Sâu, bạn sẽ là người kế tiếp.