Thông tin tướng Volibear

Volibear yếu hơn khi đối mặt với Sion

Cách khắc chế Volibear