Thông tin tướng Volibear

Volibear yếu hơn khi đối mặt với Cho'Gath

Cách khắc chế Volibear