Thông tin tướng Volibear

Volibear yếu hơn khi đối mặt với Urgot

Cách khắc chế Volibear