Thông tin tướng Volibear

Volibear yếu hơn khi đối mặt với Poppy

Cách khắc chế Volibear