Thông tin tướng Volibear

Volibear yếu hơn khi đối mặt với Vladimir

Cách khắc chế Volibear