Thông tin tướng Volibear

Volibear yếu hơn khi đối mặt với Quinn

Cách khắc chế Volibear