Thông tin tướng Ryze

Ryze yếu hơn khi đối mặt với Swain

Cách khắc chế Ryze

  • Ryze cực kì nguy hiểm với những kẻ đang có dấu ấn Dòng Chảy.
  • Sử dụng thời gian chờ của Vòng Xoáy Không Gian để chuẩn bị cho những gì sắp đến khi phép thuật kết thúc.
  • Những phép thuật khống chế dùng lên Ryze trong thời gian chờ Vòng Xoáy Không Gian sẽ khiến cho vòng xoáy ngừng lại.