Thông tin tướng Dr. Mundo

Dr. Mundo mạnh hơn khi đối mặt với Graves

Cách khắc chế Dr. Mundo

  • Cố tập trung các kỹ năng sát thương cao cùng với đồng đội của bạn sau khi Dr. Mundo sử dụng chiêu cuối của hắn. Nếu bạn không thể tiêu diệt ngay, hắn sẽ hồi máu lại cực nhanh.
  • Nên sử dụng phép bổ trợ Thiêu Đốt khi Dr. Mundo sử dụng chiêu Máu Điên để ngăn chặn khả năng hồi máu quá nhanh của hắn.