Thông tin tướng Maokai

Maokai mạnh hơn khi đối mặt với Soraka

Cách khắc chế Maokai

  • Chồi non đuổi theo kẻ địch đầu tiên lại gần, nhưng phát nổ sau vài giây hoặc nếu đâm vào kẻ địch khác. Cực kỳ cẩn thận với chồi non trong bụi cỏ, chúng nguy hiểm hơn nhiều.
  • Hồi chiêu tự hồi máu của Maokai dựa trên số lần hắn bị trúng phép. Chú ý đừng phí kỹ năng lên nó nhé.
  • Maokai sẽ không bị dính sát thương khi dùng Phi Thân Biến Dị, đừng dùng kỹ năng lúc đó.