Ziggs

Chuyên Gia Chất Nổ

Pháp sư
Sát thương phép
Đường giữa


Cách khắc chế:

Không cho ăn lính Trụ đường Chơi hổ báo đầu trận Khống chế cứng Né kĩ năng

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 390 (+80 mỗi cấp) Hồi máu 5.25 (+0.6 mỗi cấp)
Năng lượng 250 (+50 mỗi cấp) Hồi năng lượng 6.75 (+0.6 mỗi cấp)
Sát thương 51 (+3.1 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.656 (+2% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 325
Giáp 16 (+3.3 mỗi cấp)

Dễ Nổi Điên

Pa
Thời gian hồi:

Mỗi 12 giây đòn đánh thường kế tiếp của Ziggs sẽ gây thêm sát thương phép. Thời gian tái sử dụng sẽ được giảm đi bất cứ khi nào Ziggs sử dụng một kĩ năng.

Đòn đánh của Ziggs sẽ gây thêm sát thương phép sau mỗi 12 giây. Thời gian tái sử dụng sẽ giảm đi mỗi khi Ziggs sử dụng một kĩ năng.

Bom Nảy

Q
Thời gian hồi: 6 / 5.5 / 5 / 4.5 / 4
Tiêu hao: 50/60/70/80/90 Năng lượng
Khoảng cách: 1400

Ziggs quẳng ra một trái bom nảy gây sát thương phép.

Ziggs quẳng ra một quả bom nảy gây 75/120/165/210/255 (+65% sức mạnh phép thuật) sát thương phép.

Gói Chất Nổ

W
Thời gian hồi: 26 / 24 / 22 / 20 / 18
Tiêu hao: 65/65/65/65/65 Năng lượng
Khoảng cách: 1000

Ziggs quẳng ra một khối chất nổ sẽ tự nổ sau 4 giây, hoặc khi kĩ năng được tái kích hoạt. Vụ nổ gây sát thương phép lên kẻ địch, hất văng chúng đi. Ziggs cũng bị hất văng đi, nhưng không bị thương gì cả.

Ziggs quẳng ra một khối chất nổ sẽ tự nổ sau 4 giây, hoặc khi kĩ năng được tái kích hoạt. Vụ nổ gây 70/105/140/175/210 (+35% sức mạnh phép thuật) sát thương phép và hất văng chúng đi. Nếu Ziggs đứng gần vụ nổ, hắn cũng bị hất văng đi rất xa, nhưng không bị thương gì cả.

Bãi Mìn

E
Thời gian hồi: 16 / 16 / 16 / 16 / 16
Tiêu hao: 70/80/90/100/110 Năng lượng
Khoảng cách: 900

Ziggs rải ra những quả mìn sẽ phát nổ khi tiếp xúc với kẻ địch, gây sát thương phép và làm chậm nạn nhân.

Ziggs rải những quả mìn dễ nổ khi tiếp xúc với kẻ địch, gây 40/65/90/115/140 (+30% sức mạnh phép thuật) sát thương phép. Những kẻ địch trúng phải sẽ bị làm chậm đi 20/25/30/35/40% trong 1.5 giây.

Những kẻ địch kích nổ một quả mìn chỉ nhận 40% sát thương từ các quả mìn khác. Mìn tự biến mất sau 10 giây.

Siêu Bom Địa Ngục

R
Thời gian hồi: 120 / 120 / 120
Tiêu hao: 100/100/100 Năng lượng
Khoảng cách: 5300

Ziggs triển khai vũ khí tối thượng của mình, Siêu Bom Địa Ngục, rồi ném đi một khoảng cách cực xa. Những kẻ địch trong phạm vi vụ nổ nhận sát thương nhiều hơn những kẻ ở ngoài tầm tác động.

Ziggs lấy ra vũ khí tối thượng của hắn, Siêu bom địa ngục, rồi quẳng nó đi một khoảng cách cực xa. Kẻ địch trong phạm vi vụ nổ nhận 250/375/500 (+90% sức mạnh phép thuật) sát thương phép. Kẻ địch ở khoảng cách xa hơn nhận 80% sát thương.
Cách khắc chế Ziggs

  • Chớ có giẫm lên mìn của Ziggs! Chúng sẽ làm chậm bạn, tạo cơ hội cho hắn tung những kĩ năng khác lên bạn một cách dễ dàng hơn.
  • Hầu hết các kĩ năng của Ziggs đều có thời gian hồi khá lâu. Do đó hãy cố dạy cho hắn một bài học sau khi hắn đã sử dụng hết bộ kĩ năng của mình.
  • Chiêu cuối Siêu Bom Địa Ngục của Ziggs gây sát thương mạnh tại trung tâm của vụ nổ.