Zac

Vũ Khí Bí Mật

Đấu sĩ
Rừng
Đường trên


Cách khắc chế:

Tạo vết thương sâu Không cho ăn lính Khống chế cứng Chơi hổ báo đầu trận

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 455 (+95 mỗi cấp) Hồi máu 7 (+0.55 mỗi cấp)
Năng lượng Hồi năng lượng
Sát thương 54 (+3.375 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.638 (+1.6% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 335
Giáp 18 (+3.5 mỗi cấp)

Phân Bào

Pa
Thời gian hồi:

Mỗi khi Zac công kích trúng một kẻ địch bằng kĩ năng của mình, hắn tự tách ra một mẩu của bản thân, thứ có thể tái hấp thu để được hồi Máu. Khi bị hạ gục, Zac tự tách ra làm 4 mảng tế bào, và chúng có thể hợp nhau trở lại. Nếu còn bất kì mảnh nào tồn tại sau 8 giây, hắn sẽ được tái sinh với lượng Máu dựa trên số Máu của các mảng tế bào còn sống. Mỗi mảng tế bào có một lượng phần trăm Máu tối đa của Zac, cũng như cả Giáp và Kháng Phép. Kĩ năng này có 5 phút thời gian hồi.

Bàn Tay Co Giãn

Q
Thời gian hồi: 9 / 8.5 / 8 / 7.5 / 7
Tiêu hao: 4% Máu hiện tại
Khoảng cách: 550

Zac duỗi dài tay, làm chậm và gây sát thương lên những kẻ địch cạnh bên.

Đập mạnh kẻ địch, gây 70/110/150/190/230 (+50% sức mạnh phép thuật) sát thương phép và làm chậm chúng đi 20/25/30/35/40% trong 2 giây.

Chất Bất Ổn

W
Thời gian hồi: 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Tiêu hao: 4% Máu hiện tại
Khoảng cách: 350

Cơ thể của Zac nổ tung ra, gây sát thương lên các kẻ địch cạnh bên.

Cơ thể Zac phát nổ, gây 40/55/70/85/100 sát thương phép +4/5/6/7/8 (+2% sức mạnh phép thuật)% số Máu tối đa của kẻ địch thành sát thương phép lên tất cả kẻ địch cạnh bên (Tối đa: 200 sát thương lên lính và quái).

Súng Cao Su

E
Thời gian hồi: 24 / 21 / 18 / 15 / 12
Tiêu hao: 4% Máu hiện tại
Khoảng cách: 300

Zac gắn tay lên mặt đất rồi rút nhanh về, giúp hắn bắn về phía trước.

Vận sức rồi bắn về vị trí địa điểm đã chọn, hất văng kẻ địch lên không.
Zac đối mặt với vị trí trỏ chuột rồi vận sức trong 0.9/1/1.1/1.2/1.3 giây. Tái kích hoạt kĩ năng lần nữa sẽ bắn hắn về mục tiêu, gây 80/120/160/200/240 (+70% sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên tất cả kẻ địch trúng phải rồi đẩy lui chúng đi trong 0.5 giây.

Có thể hủy bằng cách di chuyển.

Nảy Nảy Nảy!

R
Thời gian hồi: 130 / 115 / 100
Khoảng cách: 300

Zac bắn lên không, nhận thêm tốc độ di chuyển, rồi nện xuống đất ba lần, mỗi lần đều gây sát thương, làm chậm và hất văng kẻ địch cạnh bên.

Zac nảy 4 lần, hất văng và làm chậm kẻ địch trúng phải.
Mỗi lần nảy gây 140/210/280 (+40% sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên những kẻ địch cạnh bên, hất văng chúng lên trong 1 giây, và làm chậm chúng đi 20% trong 1 giây. Kẻ địch trúng hơn một lần chỉ nhận nửa sát thương và không bị hất văng lên. Zac loại bỏ các trạng thái làm chậm khi kích hoạt, đồng thời nhận một lượng Tốc độ Di chuyển (20-50%) trong thời gian hiệu lực.

Zac có thể nhấp phải chuột để di chuyển và sử dụng Chất Bất Ổn khi đang ở trên không.
Cách khắc chế Zac

  • Zac được hồi máu từ các mẩu chất nhờn văng ra khỏi hắn. Để ngăn chặn điều đó, bạn có thể giẫm lên chúng để phá hủy.
  • Cố gắng tiêu diệt tất cả những mảnh tế bào hắn phân tách ra để ngăn hắn tái hợp lại bản thân.
  • Câm lặng, làm choáng, trói chân và hất văng lên không đều sẽ ngắt quãng Zac khi hắn đang vận công cho chiêu Súng Cao Su.