Yorick

Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn

Pháp sư


Cách khắc chế:

Tạo vết thương sâu Trang bị tăng máu Khống chế cứng Trụ đường Bắn và chạy

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 421 (+85 mỗi cấp) Hồi máu 7 (+0.7 mỗi cấp)
Năng lượng 235 (+35 mỗi cấp) Hồi năng lượng 6 (+0.45 mỗi cấp)
Sát thương 51.7 (+3.5 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+3% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+1.25 Tốc độ di chuyển 330
Giáp 19 (+3.6 mỗi cấp)

Dẫn Dắt Linh Hồn

Pa
Thời gian hồi:
Tiêu hao:
Khoảng cách:

Yorick có thể gọi Ma Sương bằng kỹ năng. Kẻ địch gục ngã gần Yorick đôi khi sẽ để lại một nấm mộ.

Tử Lễ

Q
Thời gian hồi: 7 / 6.5 / 6 / 5.5 / 5
Tiêu hao: 25/25/25/25/25 Năng lượng
Khoảng cách:

Yorick gây thêm sát thương trong đòn đánh kế và hồi máu lại cho hắn. Nếu mục tiêu bị hạ gục, một nấm mộ sẽ mọc lên.

Đòn đánh thường kế tiếp của Yorick gây 30/55/80/105/130 (+) sát thương vật lý và hồi lại Máu (nhân đôi khi còn dưới nửa Máu). Tử Lễ sẽ để lại một nấm mộ nếu nó hạ gục mục tiêu. Khi có 3 hoặc hơn nấm mộ gần đó và Tử Lễ đã được dùng, Yorick có thể dùng Thức Tỉnh để gọi Ma Sương dậy từ các nấm mộ.

Vòng Tròn Tăm Tối

W
Thời gian hồi: 20 / 18 / 16 / 14 / 12
Tiêu hao: 70/70/70/70/70 Năng lượng
Khoảng cách:

Yorick dựng lên bức tường có thể phá hủy ở vị trí chỉ định chặn đường di chuyển của kẻ địch.

Yorick triệu hồi một bức tường có thể phá hủy với 2/2/3/3/4 Máu quanh khu vực chỉ định trong 4/4/4/4/4 giây. Đồng minh có thể đi lại tự do qua tường.

Màn Sương Than Khóc

E
Thời gian hồi: 12 / 11 / 10 / 9 / 8
Tiêu hao: 50/55/60/65/70 Năng lượng
Khoảng cách:

Yorick ném ra một đám Sương Đen gây sát thương, làm chậm, và đánh dấu kẻ địch.

Yorick ném ra một đám Sương Đen gây sát thương phép bằng 15/15/15/15/15% máu hiện tại của kẻ địch (tối thiểu 70/105/140/175/210 (+0.7)), làm chậm 30/30/30/30/30% trong 2/2/2/2/2 giây, đồng thời đánh dấu tướng và quái trong 4/4/4/4/4 giây. Yorick và đệ được tăng tốc 20/20/20/20/20% khi đi về phía mục tiêu bị đánh dấu.

Khúc Ca Hắc Ám

R
Thời gian hồi: 160 / 150 / 140
Tiêu hao: 100/100/100 Năng lượng
Khoảng cách:

Yorick triệu hồi Thánh Nữ Sương Mù khiến các đòn đánh của Yorick lên mục tiêu của Thánh Nữ gây thêm sát thương. Thánh Nữ cũng tự động gọi Ma Sương từ các kẻ địch đã gục ngã.

Yorick triệu hồi Thánh Nữ Sương Mù và 2/3/4 Ma Sương. Thánh Nữ có 700/1500/3000 (+) Máu, gây 10/20/40 (+) sát thương phép mỗi giây và gọi Ma Sương từ những kẻ địch đã chết. Khi Yorick gây sát thương lên mục tiêu của Thánh Nữ, hắn sẽ gây thêm sát thương phép bằng 5/7.5/10% Máu tối đa của chúng (2/2/2 giây hồi chiêu). Nếu Thánh Nữ được triệu hồi ở một đường, cô sẽ bắt đầu đẩy đường đó.
Cách khắc chế Yorick

  • Bạn có thể Trừng Phạt lên Ma Sương và Thánh Nữ Sương Mù.
  • Cố gắng diệt đệ của Yorick trước khi giao chiến với hắn. Ma Sương sẽ biến mất sau một cú đánh thường hoặc phép đơn mục tiêu.
  • Bạn có thể tấn công Vòng Tròn Tăm Tối để phá vỡ tường.