Warwick

Quái Thú Sổng Chuồng

Pháp sư


Cách khắc chế:

Tạo vết thương sâu Khống chế cứng Cướp bùa xanh Trang bị hồi phục Bắn và chạy Xâm lăng rừng Đẩy bật lại

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 435 (+85 mỗi cấp) Hồi máu 5.1 (+0.65 mỗi cấp)
Năng lượng 202 (+38 mỗi cấp) Hồi năng lượng 6.95 (+0.65 mỗi cấp
Sát thương 54.5 (+3.2 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.658 (+3% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 345
Giáp 19 (+3.5 mỗi cấp)

Đói Khát

Pa
Thời gian hồi:
Tiêu hao:
Khoảng cách:

Đòn đánh của Warwick gây thêm sát thương phép. Nếu Warwick còn dưới 50% máu, hắn hồi lại lượng tương ứng. Nếu Warwick còn dưới 25% máu, hồi máu tăng gấp ba.

Cắn Xé

Q
Thời gian hồi: 6 / 6 / 6 / 6 / 6
Tiêu hao: 50/60/70/80/90 Năng lượng
Khoảng cách:

Warwick xồ tới cắn mục tiêu, gây sát thương dựa trên máu tối đa của chúng và hồi máu theo sát thương gây ra.

Warwick xồ tới và cắn mục tiêu. Nếu giữ lỳ nút, hắn sẽ đeo bám mục tiêu rồi nhảy ra sau chúng. Khi thả ra, gây + cộng 6/7/8/9/10% máu tối đa thành sát thương phép (gây hiệu ứng trên đòn đánh). Hồi máu 30/40/50/60/70% sát thương gây ra. Khi đeo bám, Warwick kết nối với mục tiêu và bám sát mọi di chuyển chúng thực hiện.

Mùi Máu

W
Thời gian hồi: 120 / 105 / 90 / 75 / 60
Tiêu hao: 70/70/70/70/70 Năng lượng
Khoảng cách: 4000

Warwick ngửi được kẻ địch dưới 50% máu, nhận thêm tốc chạy và tốc đánh lên chúng. Khi chúng còn dưới 25% máu, hắn hóa điên và nhân ba điểm thưởng.

Nội tại: Warwick nhận 50/65/80/95/110% tốc đánh lên kẻ địch còn dưới 50% máu. Hắn ngửi được mùi tướng địch thấp máu trên toàn bản đồ, di chuyển nhanh hơn 35/40/45/50/55% về phía chúng khi ở ngoài giao tranh. Hiệu ứng cộng thêm nhân ba đối với kẻ địch dưới 20% máu. Kích hoạt: Warwick thoáng ngửi được tất cả kẻ địch. Tướng bị ngửi thấy gần nhất sẽ có Mùi Máu trong 8 giây. Khi không có kẻ địch nào bị săn đuổi, Mùi Máu hồi chiêu nhanh gấp đôi.

Gầm Thét

E
Thời gian hồi: 15 / 14 / 13 / 12 / 11
Tiêu hao: 40/40/40/40/40 Năng lượng
Khoảng cách:

Warwick được giảm sát thương gánh chịu trong 2.5 giây. Khi kết thúc, hoặc tái kích hoạt, hắn gầm thét, khiến kẻ địch gần đó bỏ chạy trong 1 giây.

Warwick nhận 35/40/45/50/55% sát thương giảm thiểu trong 2.5 giây. Khi hết thời gian tác dụng, hoặc được tái kích hoạt, Warwick cất tiếng tru, khiến kẻ địch gần đó bỏ chạy trong 1/1/1/1/1 giây.

Khóa Chết

R
Thời gian hồi: 110 / 90 / 70
Tiêu hao: 100/100/100 Năng lượng
Khoảng cách:

Warwick nhảy theo một hướng (gia tăng theo tốc chạy cộng thêm), áp chế tướng địch đầu tiên va phải trong 1.5 giây.

Warwick nhảy 2.5 giây tùy theo tốc chạy về một hướng, áp chế tướng đầu tiên va phải trong 1.5/1.5/1.5 giây. Gây 175/350/525 (+) sát thương phép và gây hiệu ứng trên đòn đánh 3 lần. Warwick hồi máu 100% tất cả sát thương gây ra trong lúc Khóa Chết.
Cách khắc chế Warwick

  • Các cú đánh của Warwick sẽ hồi máu lại cho hắn, hãy dùng kĩ năng khống chế cứng để hạ gục hắn.
  • Warwick sẽ được tăng sức mạnh khi bạn thấp máu. Giữ máu của mình tốt sẽ khiến hắn chán chả buồn gank.
  • Tầm xa chiêu cuối của Warwick sẽ tăng cùng với tốc độc chạy của hắn. Hảy để ý để giữ khoảng cách.