Vel'Koz

Con Mắt Hư Không

Hỗ trợ
Sát thương phép
Đường giữa
Đường dưới


Cách khắc chế:

Không cho ăn lính Né kĩ năng Trụ đường Cướp bùa xanh Khống chế cứng

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 380 (+76 mỗi cấp) Hồi máu 4.5 (+0.55 mỗi cấp)
Năng lượng 250 (+45 mỗi cấp) Hồi năng lượng 7 (+0.6 mỗi cấp)
Sát thương 51.66 (+3.142 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+1.36% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 340
Giáp 16 (+3.5 mỗi cấp)

Phân Rã Hữu Cơ

Pa
Thời gian hồi:

Các kĩ năng của Vel'Koz cộng dồn các điểm Phân Rã Hữu Cơ lên kẻ địch. Kĩ năng thứ ba trúng đích sẽ tiêu thụ điểm cộng dồn và gây thêm sát thương chuẩn.

Phân Hạch Plasma

Q
Thời gian hồi: 7 / 7 / 7 / 7 / 7
Tiêu hao: 40/45/50/55/60 Năng lượng
Khoảng cách: 1050

Vel'Koz bắn ra một luồng plasma chia làm hai tia khi kích hoạt, hoặc khi trúng phải kẻ địch. Tia plasma gây sát thương và làm chậm khi trúng đích.

Vel'Koz bắn ra một luồng plasma gây 80/120/160/200/240 (+60% sức mạnh phép thuật) Sát thương Phép và hiệu ứng làm chậm 70% giảm dần trong 1/1.25/1.5/1.75/2 giây.

Khi tái kích hoạt, hoặc trúng phải kẻ địch, tia Plasma phân làm hai theo góc 90 độ.

Vết Rách Hư Không

W
Thời gian hồi: 1.5 / 1.5 / 1.5 / 1.5 / 1.5
Tiêu hao: 50/55/60/65/70 Năng lượng
Khoảng cách: 1050

Vel'Koz mở ra một vết rách không gian dẫn tới vùng hư không, gây một lượng sát thương bộc phá khởi điểm, sau đó sẽ gây sát thương lên những nạn nhân bên trong vệt rách không gian đó.

Vel'Koz mở ra một vết rách không gian dẫn tới vùng hư không gây 30/50/70/90/110 (+25% sức mạnh phép thuật) Sát thương Phép. Sau thoáng chốc, kĩ năng gây thêm 45/75/105/135/165 (+38% sức mạnh phép thuật) Sát thương Phép. Cả hai lần trúng đều giúp tăng một điểm cộng dồn Phân Rã Hữu Cơ.

Phá Vỡ Kết Cấu

E
Thời gian hồi: 16 / 15 / 14 / 13 / 12
Tiêu hao: 50/55/60/65/70 Năng lượng
Khoảng cách: 850

Vel'Koz khiến một khu vực phát nổ, hất văng kẻ địch lên không, và đầy lùi nhẹ những kẻ địch cạnh bên.

Vel'Koz phá vỡ kết cấu của một khu vực cạnh bên, rồi sau đó gây 70/100/130/160/190 (+50% sức mạnh phép thuật) Sát thương Phép và hất văng những kẻ địch trúng chiêu lên không trong 0.75 giây.

Những kẻ địch trúng chiêu cạnh bên Vel'Koz sẽ bị đẩy lùi nhẹ về hướng kĩ năng được tung ra.

Tia Phân Hủy Sự Sống

R
Thời gian hồi: 130 / 110 / 90
Tiêu hao: 100 Năng lượng
Khoảng cách: 1575

Vel'Koz phóng thích ra một luồng năng lượng tích tụ theo con trỏ chuột trong 2.5 giây, thứ sẽ sát thương và làm chậm kẻ địch.

Vel'Koz phóng thích ra một luồng năng lượng tích tụ theo con trỏ chuột trong 2.5 giây, gây Sát thương Phép tích lũy dần lên đến giá trị tổng là 500/700/900 (+60% sức mạnh phép thuật), và làm chậm kẻ địch trúng chiêu đi 20% trong 1 giây. Thêm một điểm cộng dồn Phân Rã Hữu Cơ mỗi 0.5 giây.

Có thể hủy kĩ năng bằng cách sử dụng lại.
Cách khắc chế Vel'Koz

  • Vel'Koz trở nên cực kì nguy hiểm khi để mặc nó một mình trong các cuộc chiến. Hãy cố tập trung hỏa lực để hạ gục nó càng sớm càng tốt.
  • Vel'Koz không sở hữu độ cơ động cao, do đó rất dễ bị tập kích tiêu diệt.
  • Tia Phân Hủy Sự Sống có thể bị ngắt quãng bởi làm choáng, câm lặng, và cả hất lên không.