Tryndamere

Bá Vương Man Di

Sát thương vật lý
Đấu sĩ
Rừng
Đường trên


Cách khắc chế:

Không cho ăn lính Khống chế cứng Đẩy bật lại Bắn và chạy Tạo vết thương sâu

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 461 (+98 mỗi cấp) Hồi máu 7 (+0.9 mỗi cấp)
Năng lượng Hồi năng lượng
Sát thương 56 (+3.2 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.670 (+2.9% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 345
Giáp 18.9 (+3.1 mỗi cấp)

Cuồng Nộ Chiến Trường

Pa
Thời gian hồi:

Tryndamere nhận điểm Nộ khí thông qua mỗi đòn đánh thường, đánh chí mạng, và các cú đánh kết liễu mục tiêu. Nộ khí tăng sát thương vật lí của hắn và có thể được tiêu thụ để sử dụng kỹ năng Say Máu.

Say Máu

Q
Thời gian hồi: 12 / 12 / 12 / 12 / 12
Tiêu hao: Không mất gì
Khoảng cách: Bản thân

Tryndamere cảm nhận được sự kích thích trên chiến trường, tăng sát thương vật lí mỗi khi hắn chịu sát thương. Hắn có thể niệm Say Máu để sử dụng điểm nộ và hồi máu cho bản thân.

Nội tại: Ham muốn chiến đấu của Tryndamere giúp hắn nhận 5/10/15/20/25 Sát thương Vật lí cộng thêm 0.15/0.2/0.25/0.3/0.35 mỗi 1% Máu mất đi.

Kích hoạt: Tryndamere sử dụng số Nộ của bản thân, giúp phục hồi 30/40/50/60/70 (+30% sức mạnh phép thuật) Máu, cộng thêm 0.5/0.95/1.4/1.85/2.3 (+120% sức mạnh phép thuật) Máu mỗi điểm Nộ đã sử dụng.

Tiếng Thét Uy Hiếp

W
Thời gian hồi: 14 / 14 / 14 / 14 / 14
Tiêu hao: Không mất gì
Khoảng cách: 850

Tryndamere gầm lên khiêu khích, giảm sát thương vật lí các tướng xung quanh. Kẻ địch quay lưng lại với Tryndamere bị làm chậm tốc độ di chuyển.

Giảm sát thương vật lí của những tướng xung quanh đi 20/35/50/65/80 trong 4 giây, và những kẻ địch xoay lưng lại sẽ bị giảm Tốc độ di chuyển đi 30/37.5/45/52.5/60%.

Chém Xoáy

E
Thời gian hồi: 13 / 12 / 11 / 10 / 9
Tiêu hao: Không mất gì
Khoảng cách: 650

Tryndamere lướt tới mục tiêu, gây sát thương lên những kẻ địch trên đường.

Tryndamere xoay người lướt qua những kẻ địch của hắn, gây 70/100/130/160/190 (+120% sát thương vật lý cộng thêm) (+100% sức mạnh phép thuật) sát thương vật lí lên những kẻ địch trên đường của hắn.

Thời gian hồi chiêu của Chém xoáy giảm 2 giây mỗi khi Tryndamere đánh một đòn chí mạng.

Từ Chối Tử Thần

R
Thời gian hồi: 110 / 100 / 90
Tiêu hao: Không mất gì
Khoảng cách: Bản thân

Sự khao khát chiến đấu của Tryndamere mạnh tới mức hắn không thể chết, bất kể bị thương tổn bao nhiêu.

Tryndamere trở nên bất tử trong 5 giây, không thể bị giảm dưới 1 Máu và lập tức tăng thêm 50/75/100 Nộ khí.
Cách khắc chế Tryndamere

  • Hãy phá rối Tryndamere vào giai đoạn đầu để hắn không thể tiêu diệt lính rồi hồi máu lại bằng kĩ năng Say Máu.
  • Hãy nhớ là, Tryndamere chỉ có thể làm chậm nếu bạn quay lưng lại với hắn.
  • Hầu hết các sát thương của Tryndamere đều là vật lí. Nếu hắn trở nên quá mạnh, có lẽ nên mua Giáp Gai.