Taric

Tấm Khiên Valoran

Pháp sư


Cách khắc chế:

Tạo vết thương sâu Trang bị tăng máu Trang bị hồi phục Khống chế cứng Đẩy bật lại Bắn và chạy Chơi hổ báo đầu trận

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 468 (+90 mỗi cấp) Hồi máu 7.1 (+0.5 mỗi cấp)
Năng lượng 255 (+56 mỗi cấp) Hồi năng lượng 4.1 (+0.4 mỗi cấp)
Sát thương 52 (+3.5 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+2.02% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 340
Giáp 20.5 (+3.2 mỗi cấp)

Can Đảm

Pa
Thời gian hồi:
Tiêu hao:
Khoảng cách:

Dùng kỹ năng cường hóa 2 đòn đánh thường tiếp theo của Taric, gây thêm sát thương phép, giảm hồi chiêu các kỹ năng cơ bản, và đánh nhanh hơn.

Ánh Sáng Tinh Tú

Q
Thời gian hồi: 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Tiêu hao: 60/80/100/120/140 Năng lượng, 1-3 điểm tích trữ
Khoảng cách: 325

Hồi máu cho các tướng đồng minh xung quanh dựa theo số điểm tích trữ.

Đòn đánh cường hóa của Can Đảm giảm thời gian hồi đi nhiều hơn bình thường.

Tiêu hao hết điểm tích trữ để hồi lại cho tướng đồng minh xung quanh 20/30/40/50/60 (+0.2) (+) máu với mỗi điểm, tối đa 60/90/120/150/180 (+) (+) máu ở 3 điểm. Đòn đánh cường hóa của Can Đảm giảm thời gian hồi lại đi thêm giây.

Pháo Đài Kiên Cố

W
Thời gian hồi: 15 / 15 / 15 / 15 / 15
Tiêu hao: 60/60/60/60/60 Năng lượng
Khoảng cách:

Nội tại tăng Giáp của Taric và tướng đồng minh có Pháo Đài.

Kích hoạt sẽ tạo lá chắn cho đồng minh và đặt Pháo Đài lên họ chừng nào họ còn đứng gần Taric. Kỹ năng của Taric cũng có thể dùng từ đồng minh có Pháo Đài.

Kỹ năng của Taric cũng sẽ tung ra từ đồng minh được Pháo Đài bảo hộ. Nội tại: Pháo Đài Kiên Cố tăng Giáp thêm (10/12.5/15/17.5/20% Giáp của Taric). Kích hoạt: Bảo hộ đồng minh với Pháo Đài Kiên Cố, tạo lá chắn bằng 8/9/10/11/12% Máu tối đa của họ trong 2.5/2.5/2.5/2.5/2.5 giây. Pháo Đài Kiên Cố tồn tại trên mục tiêu đến khi một mục tiêu mới được chọn.

Chói Lóa

E
Thời gian hồi: 15 / 15 / 15 / 15 / 15
Tiêu hao: 60/60/60/60/60 Năng lượng
Khoảng cách: 610

Taric gọi ra luồng sáng tinh tú. Sau khi chờ một thời gian, nó sẽ gây sát thương phép và làm choáng kẻ địch.

Gọi ra luồng sáng tinh tú. Sau 1/1/1/1/1 giây, nó gây 60/105/150/195/240 (+0.5) (+) sát thương phép và làm choáng kẻ địch trong 1/1.12/1.25/1.38/1.5 giây).

Vũ Trụ Rạng Ngời

R
Thời gian hồi: 160 / 130 / 100
Tiêu hao: 100/100/100 Năng lượng
Khoảng cách:

Sau thời gian chờ, Taric rót năng lượng vũ trụ vào tướng đồng minh xung quanh, giúp họ miễn nhiễm sát thương trong chốc lát.

Sau 2.5/2.5/2.5 giây chờ, năng lượng vũ trụ sẽ rót xuống các tướng đồng minh xung quanh, khiến họ miễn nhiễm sát thương trong 2.5/2.5/2.5 giây.
Cách khắc chế Taric

  • Chiêu cuối của Taric, Vũ Trụ Rạng Ngời, có thời gian chờ lâu trước khi hiệu lực. Cố gắng đánh giá thật nhanh xem nên rút lui hay cố gắng hạ gục đồng minh của anh ta trong lúc đó.
  • Taric giảm hồi chiêu các kỹ năng cơ bản bằng đòn đánh thường với Can Đảm. Cố gắng thả diều anh ta trong giao tranh và cấu rỉa khi anh ta lại gần đợt lính ở đường.