Taliyah

Phù Thủy Đá

Pháp sư


Cách khắc chế:

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 520.0 (+75.0 mỗi cấp) Hồi máu 1.20 (+0.1 mỗi cấp)
Năng lượng 340.0 (+60.0 mỗi cấp) Hồi năng lượng 1.40 (+0.2 mỗi cấp)
Sát thương 56.00 (+3.3 mỗi cấp) Tốc độ đánh
Kháng phép 30.0 (+0.0 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 325.0
Giáp 20.00 (+3.0 mỗi cấp)

Lướt Tường

Pa
Thời gian hồi:
Tiêu hao:
Khoảng cách:

Taliyah nhận thêm tốc độ di chuyển gần tường.

Phi Thạch

Q
Thời gian hồi: 10 / 8.5 / 7 / 5.5 / 4
Tiêu hao: 50/55/60/65/70 Năng lượng
Khoảng cách:

Taliyah ném 1 loạt đá vào hướng chỉ định trong khi vẫn có thể tự do di chuyển. Nó làm biến đổi đất dưới chân cô. Nếu Taliyah dùng Phi Thạch trên đất biến đổi, cô chỉ ném ra 1 viên đá.

Bắn 5 viên đá về hướng chỉ định, gây 60/80/100/120/140 (+0.4) sát thương phép trong một vùng nhỏ quanh đơn vị đầu tiên trúng phải. Các viên đá kế tiếp bắn vào cùng mục tiêu bị giảm 50% sát thương. Tạo ra Đất Biến Đổi trong giây. Taliyah nhận thêm % tốc độ di chuyển khi đi trên Đất Biến Đổi. Dùng Phi Thạch trên Đất Biến Đổi chỉ bắn ra 1 viên đá và hồi lại nửa lượng tiêu hao. Gây thêm 50% sát thương lên lính.

Quăng Địa Chấn

W
Thời gian hồi: 16 / 15 / 14 / 13 / 12
Tiêu hao: 70/80/90/100/110 Năng lượng
Khoảng cách:

Taliyah khiến một vùng đất nổ tung và ném kẻ địch trong đó về hướng chỉ định.

Dùng lần 1: Chọn 1 địa điểm. Sau thời gian trễ, kẻ địch đứng trong vùng sẽ bị hất tung và gây 60/80/100/120/140 (+0.4) sát thương phép. Dùng lần 2: Chọn 1 hướng. Nếu làm thế, kẻ địch sẽ bị đẩy về hướng đó.

Tấm Thảm Bất Ổn

E
Thời gian hồi: 16 / 14 / 12 / 10 / 8
Tiêu hao: 90/95/100/105/110 năng lượng
Khoảng cách: 800

Taliyah tạo ra một bãi mìn làm chậm và phát nổ nếu kẻ địch lướt qua hoặc bị kéo/đẩy vào đó.

Đặt một bãi mìn gây 80/105/130/155/180 (+0.4) sát thương phép và làm chậm kẻ địch trong đó đi %. Sau 4/4/4/4/4 giây, mìn nổ, gây sát thương lần nữa. Kẻ địch lướt, hoặc bị đẩy vào, hoặc bị kéo qua Tấm Thảm Bất Ổn sẽ kích hoạt bãi mìn, nhận (+) sát thương phép cho mỗi mìn kích hoạt (tối đa 4, mỗi lần kích hoạt sau quả đầu tiên sẽ gây ít đi % sát thương).

Mặt Đất Dậy Sóng

R
Thời gian hồi: 160 / 140 / 120
Tiêu hao: 100/100/100 Năng lượng
Khoảng cách: 3000

Phù Thủy Đá tạo ra một bức tường dài rồi lướt trên đó.

Dùng 1 lần để tạo ra bức tường siêu dài. Dùng lần 2 để lướt trên đó. Trong lúc lướt, di chuyển hoặc chịu sát thương từ tướng hoặc trụ sẽ khiến Taliyah văng khỏi tường. Tường tồn tại 6/7/8 giây. Tái kích hoạt phép để hủy tường sớm.
Cách khắc chế Taliyah

  • Khi Taliyah dùng Tấm Thảm Bất Ổn, hãy coi chừng Quăng Địa Chấn. Nếu cô ta ném bạn vào bãi mìn, bạn sẽ bị thương nặng đấy.
  • Phi Thạch chỉ có thể bắn về một hướng. Nếu cô ta ném đá vào bạn, hãy né sang bên!