Tahm Kench

Thủy Quái Đại Vương

Pháp sư


Cách khắc chế:

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 610.0 (+95.0 mỗi cấp) Hồi máu 1.30 (+0.1 mỗi cấp)
Năng lượng 325.0 (+40.0 mỗi cấp) Hồi năng lượng 1.10 (+0.2 mỗi cấp)
Sát thương 56.00 (+3.2 mỗi cấp) Tốc độ đánh
Kháng phép 32.1 (+1.3 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 335.0
Giáp 27.00 (+3.5 mỗi cấp)
Cách khắc chế Tahm Kench

  • Khi bạn thấy Tahm Kench sử dụng lớp khiên từ Da Dày, hãy nhớ rằng hắn đã bỏ qua một cơ hội để hồi máu. Hắn sẽ không thể tạo thêm máu xám cho đến khi Da Dày quay xong thời gian hồi chiêu. Hãy tận dụng lợi thế từ điều này!
  • Nếu Tahm Kench quấy rối bạn bằng cách nhổ quân lính vào bạn, hãy thử lao vào trao đổi chiêu thức ngay sau lúc đó. Kĩ năng Đánh Chén của hắn đang trong thời gian hồi chiêu và bạn sẽ trao đổi chiêu thức có lợi nếu hắn không thể nuốt bạn.