Syndra

Nữ Chúa Bóng Tối

Pháp sư
Sát thương phép
Đường giữa


Cách khắc chế:

Trang bị hồi phục Không cho ăn lính Né kĩ năng Khống chế cứng Chơi hổ báo đầu trận Trụ đường

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 380 (+78 mỗi cấp) Hồi máu 5.5 (+0.6 mỗi cấp)
Năng lượng 250 (+50 mỗi cấp) Hồi năng lượng 6.9 (+0.6 mỗi cấp)
Sát thương 51 (+2.9 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+2% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 330
Giáp 19 (+3.4 mỗi cấp)

Tối Thượng

Pa
Thời gian hồi:

Các phép thuật được cường hóa khi đạt đến cấp tối đa.

Quả Cầu Bóng Tối: Gây thêm 15% sát thương lên Tướng.
Ý Lực: Gia tăng thời gian làm chậm thêm 33%.
Quét Tan Kẻ Yếu: Tầm rộng của phép này được tăng thêm 50%.
Bùng Nổ Sức Mạnh: Tầm sử dụng tăng thêm 75.

Quả Cầu Bóng Tối

Q
Thời gian hồi: 4 / 4 / 4 / 4 / 4
Tiêu hao: 40/50/60/70/80 Năng lượng
Khoảng cách: 800

Syndra tạo ra một Quả Cầu Bóng Tối gây sát thương phép. Quả cầu sẽ vẫn nằm yên ở vị trí đó và có thể bị thao túng bởi những sức mạnh khác của cô.

Tạo ra một Quả Cầu Bóng Tối gây 70/110/150/190/230 (+70% sức mạnh phép thuật) sát thương phép. Quả cầu sẽ còn nằm yên vị tại đó trong 6 giây và có thể được điều khiển bởi các kĩ năng khác của Syndra

Kĩ năng này có thể được sử dụng khi đang di chuyển.

Ý Lực

W
Thời gian hồi: 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Tiêu hao: 60/70/80/90/100 Năng lượng
Khoảng cách: 925

Syndra thu vào rồi quẳng đi một Quả cầu Bóng Tối , hoặc lính địch, gây sát thương phép và làm chậm những nạn nhân trúng phải.

Niệm lần đầu: Chộp lấy Quả Cầu Bóng Tối đã chọn hoặc lính địch. Nếu không chọn mục tiêu nào thì sẽ chọn Quả Cầu Bóng Tối gần đó nhất.

Niệm lần hai: Quẳng Quả Cầu Bóng Tối hoặc lính địch đi. Kẻ địch trúng phải sẽ chịu 80/120/160/200/240 (+70% sức mạnh phép thuật) sát thương phép và bị làm chậm đi 25/30/35/40/45% trong 1.5 giây.

Kĩ năng này có thể được sử dụng khi đang di chuyển.

Quét Tan Kẻ Yếu

E
Thời gian hồi: 18 / 16.5 / 15 / 13.5 / 12
Tiêu hao: 50 Năng lượng
Khoảng cách: 550

Syndra hất văng kẻ địch và các Quả Cầu Bóng Tối đi gây sát thương phép. Ngoài ra các nạn nhân bị Quả Cầu Bóng Tối va phải sẽ bị choáng.

Hất văng kẻ địch và Quả Cầu Bóng Tối ra đằng sau gây 70/115/160/205/250 (+40% sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên chúng và những kẻ chúng va phải.

Quả Cầu Bóng Tối bị hất văng đi sẽ làm choáng tất cả kẻ địch trên đường của chúng trong 1.5 giây.

Bùng Nổ Sức Mạnh

R
Thời gian hồi: 100 / 90 / 80
Tiêu hao: 100 Năng lượng
Khoảng cách: 675

Syndra oanh tạc một tướng địch với tất cả những Quả Cầu Bóng Tối của cô.

Syndra vận toàn bộ sức mạnh của bản thân giúp gây @Effect1Amount@ (+@CharAbilityPower@) sát thương phép mỗi quả cầu (Sát thương tối thiểu là @Effect2Amount@ (+@CharAbilityPower2@)) lên một tướng địch.
Cách khắc chế Syndra

  • Nhớ sớm sắm các đôi giày khi đối đầu với Syndra, do chúng sẽ giúp bạn tránh được các kĩ năng của cô ấy.
  • Hãy tấn công Syndra sau khi cô ấy đã sử dụng Quét Tan Kẻ Yếu, do chiêu đó có thời gian hồi lại khá lâu.
  • Khi được nâng đến cấp tối đa, các kĩ năng của Syndra sẽ có thêm hiệu ứng phụ và thay đổi hiệu ứng hình ảnh.