Swain

Bậc Thầy Chiến Thuật

Pháp sư
Sát thương phép
Đường giữa
Đường trên


Cách khắc chế:

Trang bị hồi phục Trang bị tăng máu Khống chế cứng Không cho ăn lính Bắn và chạy

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 385 (+78 mỗi cấp) Hồi máu 6.75 (+0.65 mỗi cấp)
Năng lượng 240 (+50 mỗi cấp) Hồi năng lượng 6.8 (+0.65 mỗi cấp)
Sát thương 49 (+3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+2.11% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 335
Giáp 16 (+4 mỗi cấp)

Chim Ăn Xác

Pa
Thời gian hồi:

Swain được hồi lại năng lượng bất cứ khi nào hắn tiêu diệt một đơn vị. Con số này gia tăng theo cấp độ của hắn.

Phá Sức

Q
Thời gian hồi: 8 / 8 / 8 / 8 / 8
Tiêu hao: 60/70/80/90/100 Năng lượng
Khoảng cách: 625

Swain lệnh cho con quạ của mình bay ra công kích kẻ địch. Trong vòng ba giây tiếp theo nạn nhân sẽ phải chịu sát thương theo thời gian và bị làm chậm.

Swain lệnh cho con quạ của mình bay ra công kích kẻ địch. Trong vòng 3 giây tiếp theo nạn nhân sẽ phải chịu 25/40/55/70/85 (+30% sức mạnh phép thuật) sát thương phép mỗi giây và bị làm chậm đi 20/25/30/35/40%.

Trói Buộc

W
Thời gian hồi: 18 / 16 / 14 / 12 / 10
Tiêu hao: 80/90/100/110/120 Năng lượng
Khoảng cách: 900

Swain đánh dấu một địa điểm. Sau thoáng chốc, những bộ móng vuốt mạnh mẽ trồi lên tóm lấy kẻ địch, gây sát thương và trói chân chúng.

Swain đánh dấu một địa điểm mục tiêu. Sau một thời gian ngắn, những bộ vuốt đáng sợ sẽ trồi lên túm lấy các mục tiêu kẻ địch, gây 80/120/160/200/240 (+70% sức mạnh phép thuật) sát thương phép và trói chúng trong 2 giây.rn

Tra Tấn

E
Thời gian hồi: 10 / 10 / 10 / 10 / 10
Tiêu hao: 65/70/75/80/85 Năng lượng
Khoảng cách: 625

Swain tiêm nhiễm mục tiêu, gây sát thương lên chúng theo thời gian và khiến chúng nhận thêm sát thương từ các đòn đánh của Swain.

Swain khiến mục tiêu của hắn đau đớn và chịu 75/115/155/195/235 (+80% sức mạnh phép thuật) sát thương phép trong 4 giây. Trong thời gian hiệu lực, mục tiêu nhận thêm 8/11/14/17/20% sát thương từ đòn đánh của Swain.

Chim Quỷ Hung Tợn

R
Thời gian hồi: 8 / 8 / 8
Tiêu hao: 25 Năng lượng khởi điểm mỗi giây
Khoảng cách: Bản thân

Swain biến thành một sinh vật nửa người nửa quạ. Trong suốt thời gian này những con quạ tấn công tối đa 3 kẻ địch cạnh bên. Mỗi con quạ gây sát thương và hồi máu cho Swain bằng nửa lượng sát thương gây ra.

Bật tắt: Swain biến dạng thành một bầy quạ. Suốt thời gian đó, có tối đa 3 con quạ bay ra tấn công những kẻ địch xung quanh mỗi giây, ưu tiên các tướng. Mỗi con quạ gây 50/70/90 (+20% sức mạnh phép thuật) sát thương phép và hồi máu cho Swain theo 75% sát thương gây ra trên tướng, và 25% trên lính.

Hao tổn để duy trì Chim Quỷ Hung Tợn tăng 5/6/7 năng lượng mỗi giây.
Cách khắc chế Swain

  • Swain có thể dễ dàng vô hiệu hóa một mục tiêu. Hãy hợp tác với đồng đội khi đi săn hắn.
  • Sự cơ động là một cách tốt để chống lại tất cả những kỹ năng cơ bản của Swain: di chuyển ra xa khỏi trợ thủ quạ Raven sẽ bị hết làm chậm, dễ tránh được chiêu Trói Buộc hơn, và thoát khỏi toàn bộ hỏa lực của hắn khi đang gánh chịu hiệu lực của chiêu Tra Tấn.