Sona

Đại Cầm Nữ

Hỗ trợ
Sát thương phép
Đường dưới


Cách khắc chế:

Tạo vết thương sâu Trang bị hồi phục Khống chế cứng Đẩy bật lại Chơi hổ báo đầu trận

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 380 (+70 mỗi cấp) Hồi máu 4.5 (+0.55 mỗi cấp)
Năng lượng 265 (+45 mỗi cấp) Hồi năng lượng 7 (+0.65 mỗi cấp)
Sát thương 47 (+3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.644 (+2.3% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 330
Giáp 12 (+3.3 mỗi cấp)

Sức Mạnh Hợp Âm

Pa
Thời gian hồi:

Sau khi niệm 3 phép, đòn đánh kế tiếp của Sona gây thêm sát thương phép kèm theo hiệu ứng phụ dựa trên giai điệu Sona hiện đang tấu lên.

Anh Hùng Ca

Q
Thời gian hồi: 8 / 8 / 8 / 8 / 8
Tiêu hao: 45/50/55/60/65 Năng lượng
Khoảng cách: 650

Sona tấu lên giai điệu Anh Hùng Ca, gia tăng sát thương vật lí và sức mạnh phép thuật cho tướng đồng minh xung quanh. Ngoài ra sử dụng kỹ năng này còn phóng ra các luồng sét âm thanh, gây sát thương phép lên hai tướng hoặc quái gần nhất.

Hào quang Duy trì: Tăng Sát thương Vật lí và Sức mạnh Phép thuật của các tướng đồng minh xung quanh thêm 4/8/12/16/20.

Kích hoạt: Gây 50/100/150/200/250 (+70% sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên hai kẻ địch gần nhất (ưu tiên tướng).

Sức Mạnh Hợp Âm – Ngắt Âm: Âm lượng gây sát thương gấp đôi.

Giai Điệu Khích Lệ

W
Thời gian hồi: 10 / 10 / 10 / 10 / 10
Tiêu hao: 60/65/70/75/80 Năng lượng
Khoảng cách: 1000

Sona tấu lên Giai Điệu Khích Lệ, gia tăng giáp và kháng phép cho tướng đồng minh xung quanh. Ngoài ra, sử dụng kỹ năng này phát ra những âm thanh xoa dịu, hồi máu cho Sona và một đồng minh cạnh bên.

Hào quang Duy trì: Tăng cho Tướng đồng minh cạnh bên thêm 6/7/8/9/10 Giáp và Kháng Phép.

Kích hoạt: Hồi cho Sona và tướng bị mất nhiều máu nhất cạnh bên 40/60/80/100/120 (+25% sức mạnh phép thuật) máu đồng thời tăng thêm 6/7/8/9/10 Giáp và Kháng Phép trong 3 giây.

Sức Mạnh Hợp Âm – Âm Nhẹ: Giảm tổng sát thương gây ra của mục tiêu đi 20% trong 3 giây.

Bản Nhạc Tốc Độ

E
Thời gian hồi: 12 / 12 / 12 / 12 / 12
Tiêu hao: 65 Năng lượng
Khoảng cách: 1000

Sona tấu lên Bản Nhạc Tốc Độ, gia tăng tốc độ di chuyển của tướng đồng minh xung quanh. Ngoài ra, sử dụng kỹ năng này sẽ tăng nhanh tốc độ chạy của đồng minh cạnh bên.

Hào quang Duy trì: Tăng cho các tướng đồng đội thêm 4/8/12/16/20 Tốc độ Di chuyển.

Kích hoạt: Tăng cho các đồng đội cạnh bên 6/8/10/12/14% Tốc độ Di chuyển trong 1.5 giây.

Sức Mạnh Hợp Âm – Nhịp Độ: Làm chậm mục tiêu 40% trong 2 giây.

Khúc Cao Trào

R
Thời gian hồi: 140 / 120 / 100
Tiêu hao: 100/150/200 Năng lượng
Khoảng cách: 900

Sona tấu lên giai điệu tối hậu, buộc các tướng đối phương phải nhảy múa và gây sát thương phép lên chúng.

Tấu lên giai điệu tối hậu, buộc các Tướng phía trước cô phải nhảy múa trong 1.5 giây và chịu 150/250/350 (+80% sức mạnh phép thuật) sát thương phép.
Cách khắc chế Sona

  • Hãy tản ra nếu bạn thấy Sona để tránh tình trạng cả đội bị ảnh hưởng từ chiêu cuối của cô ta.
  • Tiêu diệt Sona đầu tiên, nếu không cô ta sẽ hồi máu cho cả đội đối phương.