Skarner

Bò Cạp Kim Cương

Sát thương vật lý
Đấu sĩ
Rừng


Cách khắc chế:

Trang bị hồi phục Khống chế cứng Xâm lăng rừng Bắn và chạy

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 440 (+96 mỗi cấp) Hồi máu 7.5 (+0.85 mỗi cấp)
Năng lượng 205 (+40 mỗi cấp) Hồi năng lượng 6.45 (+0.45 mỗi cấp)
Sát thương 54.1 (+4.2 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+2.1% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 345
Giáp 23 (+3.8 mỗi cấp)

Vết Đốt Tinh Thể

Pa
Thời gian hồi:

Các kĩ năng sát thương của Skarner gây hiệu ứng Độc Tinh Thể lên kẻ địch trong 5 giây, cộng dồn tối đa 3 lần.

Đòn đánh thường kế tiếp của Skarner lên một mục tiêu với 3 lần Độc Tinh Thể sẽ gây thêm sát thương phép bằng chiếc đuôi của hắn, và làm choáng mục tiêu. Skarner không thể gây thêm hiệu ứng Độc Tinh Thể lên mục tiêu trong 6 giây sau khi nạn nhân đã bị choáng.

Nhát Chém Tinh Thể

Q
Thời gian hồi: 3.5 / 3.25 / 3 / 2.75 / 2.5
Tiêu hao: 16/18/20/22/24 Năng lượng
Khoảng cách: 350

Skarner gây sát thương vật lí lên các kẻ địch xung quanh, và kích phát Năng Lượng Tinh Thể trong vài giây nếu có kẻ địch trúng chiêu. Khi Nhát Chém Tinh Thể cường hóa bởi Năng Lượng Tinh Thể được tung ra lần nữa, nó sẽ gây thêm sát thương phép. Nếu có kẻ địch trúng Nhát Chém Tinh Thể, nó sẽ được hiệu ứng tăng Tốc độ Đánh cộng dồn trong vài giây. Các đòn đánh thường giảm thời gian hồi của kĩ năng này.

Skarner gây 18/28/38/48/58 (+80% sát thương vật lí cộng thêm) sát thương vật lí lên những kẻ địch xung quanh. Nếu có đơn vị trúng chiêu, nó cường hóa bản thân bằng Năng Lượng Tinh Thể trong 5 giây và nhận được 8/10/12/14/16% Tốc độ Đánh trong 5 giây, cộng dồn lên đến 3 lần.

Khi Skarner đang được cường hóa, các Nhát Chém Tinh Thể của nó gây thêm 18/28/38/48/58 (+40% sức mạnh phép thuật) sát thương phép.

Lớp Vỏ Tinh Thể

W
Thời gian hồi: 13 / 12.5 / 12 / 11.5 / 11
Tiêu hao: 60 Năng lượng
Khoảng cách: Bản thân

Skarner tạo ra một lớp giáp tinh thể tạm thời. Khi lớp giáp còn tồn tại, Tốc độ Di chuyển của nó được gia tăng.

Skarner được bảo vệ khỏi 80/135/190/245/300 (+80% sức mạnh phép thuật) sát thương trong 6 giây. Khi lá chắn còn hoạt động, Skarner được tăng 16/20/24/28/32% Tốc độ Di chuyển trong 3 giây.

Đuôi Bọ Cạp

E
Thời gian hồi: 13 / 12.5 / 12 / 11.5 / 11
Tiêu hao: 50/55/60/65/70 Năng lượng
Khoảng cách: 980

Skarner tạo ra một vụ nổ năng lượng tinh thể gây sát thương lên những kẻ địch trúng phải và làm chậm chúng.

Skarner bắn ra một luồng năng lượng tinh thể gây 40/60/80/100/120 (+40% sức mạnh phép thuật) sát thương phép và làm chậm các kẻ địch trúng chiêu đi 45/50/55/60/65% trong 2.5 giây.

Giam Cầm

R
Thời gian hồi: 120 / 100 / 80
Tiêu hao: 100/125/150 Năng lượng
Khoảng cách: 350

Skarner áp chế một tướng địch và gây sát thương phép lên nạn nhân. Trong thời gian đó, Skarner có thể di chuyển tự do và sẽ kéo nạn nhân theo hắn. Khi hiệu ứng kết thúc, mục tiêu của Skarner sẽ nhận thêm sát thương.

Skarner áp chế một tướng địch trong 1.75 giây và gây 100/150/200 (+50% sức mạnh phép thuật) sát thương phép. Skarner có thể di chuyển tự do trong thời gian này, và sẽ kéo mục tiêu theo hắn. Khi hiệu ứng kết thúc, mục tiêu của Skarner sẽ nhận thêm 100/150/200 (+50% sức mạnh phép thuật) sát thương phép.
Cách khắc chế Skarner

  • Skarner không thể làm gì bạn nếu bạn đứng cách xa khỏi tầm với quá ngắn của hắn!
  • Tốc độ Di chuyển của Skamer chỉ được gia tăng khi chiêu Lớp Vỏ Tinh Thể của hắn còn tồn tại. Hãy tấn công hắn để phá hủy sự tăng tốc đó.
  • Một số Skarner sẽ tập trung vào mảng phòng ngự, đôi khi lại có kẻ tập trung vào tấn công. Hãy kiểm tra hành trang của chúng để quyết định cách chống lại tốt nhất.