Sion

Chiến Binh Bất Tử

Sát thương vật lý
Đấu sĩ
Pháp sư
Sát thương phép
Đường giữa
Đường trên


Cách khắc chế:

Trang bị tăng máu Không cho ăn lính Khống chế cứng Đẩy bật lại Chơi an toàn đầu trận

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 378 (+82 mỗi cấp) Hồi máu 4.25 (+0.55 mỗi cấp)
Năng lượng 203 (+43 mỗi cấp) Hồi năng lượng 6.5 (+0.5 mỗi cấp)
Sát thương 49 (+2.9 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.658 (+3.28% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 335
Giáp 16.75 (+3.25 mỗi cấp)

Không Sợ Đau

Pa
Thời gian hồi:

Sion có 40% tỷ lệ bỏ qua 30/40/50 sát thương mỗi khi hắn bị tấn công.

Ánh Mắt Tử Vong

Q
Thời gian hồi: 10 / 9 / 8 / 7 / 6
Tiêu hao: 100 Năng lượng
Khoảng cách: 550

Cái trừng mắt của Sion làm kẻ địch khiếp sợ, gây sát thương và làm choáng.

Phóng chưởng vào một đơn vị kẻ địch, gây 70/125/180/240/300 (+90% sức mạnh phép thuật) sát thương phép và làm choáng nạn nhân trong 1.5 giây.

Tử Thần Chở Che

W
Thời gian hồi: 13 / 13 / 13 / 13 / 13
Tiêu hao: 70/80/90/100/110 Năng lượng
Khoảng cách: Bản thân

Sion bảo vệ bản thân bằng một chiếc khiên ma thuật, giúp hấp thụ sát thương. Nếu không bị phá huỷ trong 10 giây thì nó sẽ tự phát nổ, gây sát thương lên tất cả kẻ địch gần đó. Sau 4 giây, hắn có thể tự kích hoạt để tự phát nổ.

Sion bao phủ bản thân bằng một chiếc khiên hấp thụ 100/150/200/250/300 (+90% sức mạnh phép thuật) sát thương. Nếu chiếc khiên không bị phá hủy trong 10 giây, nó sẽ tự nổ, gây 100/150/200/250/300 (+90% sức mạnh phép thuật sát thương phép lên kẻ địch xung quanh.

Sử dụng lần nữa sau 4 giây để kích nổ.

Nổi Khùng

E
Thời gian hồi: 12 / 11 / 10 / 9 / 8
Tiêu hao: 6/8/10/12/14 Máu mỗi đòn đánh
Khoảng cách: Bản thân

Khi kích hoạt Sion gây thêm sát thương vật lí nhưng phải trả giá bằng máu của bản thân trong mỗi đòn đánh thường. Ngoài ra, hắn được tăng máu tối đa khi tiêu diệt một đơn vị.

Bật tắt: Tăng Sát thương Vật lí của Sion thêm 25/35/45/55/65 đồng thời khiến hắn nhận thêm vĩnh viễn 1/1.5/2/2.5/3 Máu tối đa mỗi đơn vị tiêu diệt. Giá trị tăng thêm này được gấp đôi khi tiêu diệt Tướng, lính to và quái to

Tổng Máu nhận được: +1/1.5/2/2.5/3

Ăn Tươi Nuốt Sống

R
Thời gian hồi: 140 / 100 / 60
Tiêu hao: 100 Năng lượng
Khoảng cách: Bản thân

Sion hút sinh lực của kẻ địch trong mỗi cú đánh, hút máu cho hắn và đồng đội. Điều này sẽ kích thích cơn điên loạn của hắn giúp tăng tốc độ đánh.

Cho Sion 50/75/100% Hút máu và 50% Tốc độ đánh trong 20 giây. Ngoài ra các cú đánh của Sion còn hồi máu cho những đồng minh xung quanh 25/37.5/50% số sát thương đã gây ra.
Cách khắc chế Sion

  • Nếu Sion đang kích hoạt chiêu Tử Thần Chở Che, hãy tung các phép công kích vào để tiêu hủy chiếc khiên của hắn.
  • Cố gắng vô hiệu hóa Sion khi hắn đang sử dụng chiêu cuối.