Sejuani

Cơn Thịnh Nộ Mùa Đông

Chịu đòn
Sát thương phép
Rừng
Đường trên


Cách khắc chế:

Trang bị hồi phục Bắn và chạy Khống chế cứng Né kĩ năng Không cho ăn lính Xâm lăng rừng

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 440 (+95 mỗi cấp) Hồi máu 7.25 (+0.85 mỗi cấp)
Năng lượng 220 (+40 mỗi cấp) Hồi năng lượng 6.45 (+0.45 mỗi cấp)
Sát thương 52 (+3.3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.670 (+1.44% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 340
Giáp 24.5 (+3 mỗi cấp)

Băng

Pa
Thời gian hồi:

Sát thương một kẻ địch bằng kĩ năng hoặc đòn đánh thường sẽ tăng Giáp và giảm các hiệu ứng làm chậm lên Sejuani trong 2 giây.

Đột Kích Băng Giá

Q
Thời gian hồi: 15 / 14 / 13 / 12 / 11
Tiêu hao: 80/85/90/95/100 Năng lượng
Khoảng cách: 650

Ủi tới trước, hất văng kẻ địch lên không và gây sát thương phép. Cú ủi kết thúc sau khi hất văng một tướng địch lên không.

Ủi tới trước, hất văng kẻ địch lên không và gây sát thương phép bằng với 40/70/100/130/160 (+40% sức mạnh phép thuật) cộng thêm 4/6/8/10/12% Máu tối đa của mục tiêu (tối đa 300 sát thương lên quái rừng). Cú ủi kết thúc sau khi hất văng một tướng địch lên không.

Cú Vụt Gió Phương Bắc

W
Thời gian hồi: 11 / 10 / 9 / 8 / 7
Tiêu hao: 40 Năng lượng
Khoảng cách: 350

Đòn đánh kế tiếp của Sejuani sẽ gây thêm sát thương phép lên mục tiêu và các đơn vị kẻ địch quanh nạn nhân. Sau đó cô vung vũ khí lên, gây sát thương phép lên những kẻ địch cạnh bên trong 4 giây.

Đòn đánh kế tiếp của Sejuani sẽ gây thêm 40/60/80/100/120 (+30% sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên mục tiêu và các đơn vị kẻ địch quanh nạn nhân. Sau đó cô vung vũ khí lên, gây 80/120/160/200/240 (+0) (+60% sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên những kẻ địch cạnh bên trong 4 giây.

Nếu kĩ năng này được tái kích hoạt, Sejuani sẽ lập tức vung vũ khí của mình lên.

Băng Giá Vĩnh Cửu

E
Thời gian hồi: 10 / 9 / 8 / 7 / 6
Tiêu hao: 55 Năng lượng
Khoảng cách: 1000

Các đòn đánh thường và kĩ năng gây hiệu ứng Băng lên kẻ địch. Kích hoạt Băng Giá Vĩnh Cửu sẽ sát thương và làm chậm tất cả kẻ địch cạnh bên đang chịu trạng thái Băng.

Nội tại: Các đòn đánh thường và kĩ năng gây hiệu ứng Băng lên kẻ địch trong 4 giây.

Kích hoạt: Tất cả kẻ địch cạnh bên đang chịu trạng thái Băng sẽ phải chịu 60/110/160/210/260 (+50% sức mạnh phép thuật) sát thương phép và bị làm chậm đi 50/55/60/65/70% trong 1.5/1.75/2/2.25/2.5 giây.

Nhà Ngục Buốt Giá

R
Thời gian hồi: 130 / 115 / 100
Tiêu hao: 100 Năng lượng
Khoảng cách: 1175

Ném một chiếc bola Băng Hàn theo đường thẳng. Nếu chiếc bola trúng phải một tướng địch, nó tan vỡ rồi làm choáng cả mục tiêu lẫn những kẻ địch quanh nạn nhân. Nếu chiếc bola bay tới tầm tối đa, nó vỡ tan và làm chậm những kẻ địch.

Sejuani ném chiếc bola Băng Hàn theo đường thẳng. Nếu chiếc bola trúng phải một tướng địch, nó tan vỡ rồi làm choáng cả mục tiêu lẫn những kẻ địch quanh nạn nhân trong 1.25/1.5/1.75 giây. Nếu chiếc bola bay tới tầm tối đa, nó vỡ tan và làm chậm những kẻ địch đi 90% trong 1.25/1.5/1.75 giây.

Tất cả kẻ địch trong vùng ảnh hưởng sẽ phải chịu 150/250/350 (+80% sức mạnh phép thuật) sát thương phép.
Cách khắc chế Sejuani

  • Tránh né được chiêu Đột Kích Băng Giá và Nhà Ngục Buốt Giá giúp bạn có lợi thế rất lớn. Ngoài ra hãy khéo léo di chuyển hoặc sử dụng phép bổ trợ như Tốc Biến khi Sejuani sắp sửa xông vào.
  • Hãy tung choáng, chậm, hoặc đẩy lùi Sejuani khi cô ta kích hoạt chiêu Gió Phương Bắc để giảm thiểu số sát thương cô ta có thể gây ra.