Sejuani

Cơn Thịnh Nộ Mùa Đông

Chịu đòn
Sát thương phép
Rừng
Đường trên


Cách khắc chế:

Trang bị hồi phục Bắn và chạy Khống chế cứng Né kĩ năng Không cho ăn lính Xâm lăng rừng

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 440 (+95 mỗi cấp) Hồi máu 7.25 (+0.85 mỗi cấp)
Năng lượng 220 (+40 mỗi cấp) Hồi năng lượng 6.45 (+0.45 mỗi cấp)
Sát thương 52 (+3.3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.670 (+1.44% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 340
Giáp 24.5 (+3 mỗi cấp)

Cơn Thịnh Nộ Phương Bắc

Pa
Thời gian hồi:
Tiêu hao:
Khoảng cách:

Khi rời giao tranh, Sejuani được Băng Giáp cho rất nhiều Giáp và Kháng Phép và miễn nhiễm làm chậm. Băng Giáp tồn tại một khoảng thời gian ngắn sau khi Sejuani chịu sát thương. Sejuani có thể tấn công một kẻ địch bị choáng để gây lượng lớn sát thương phép lên kẻ đó.

Đột Kích Băng Giá

Q
Thời gian hồi: 13 / 12.5 / 12 / 11.5 / 11
Tiêu hao: 70/75/80/85/90 Năng lượng
Khoảng cách: 650

Sejuani lao tới, hất tung kẻ địch lên không. Pha lao dừng lại sau khi trúng một tướng địch.

Sejuani lao tới, gây 60/90/120/150/180 (+0.4) sát thương phép lên kẻ địch và hất tung chúng. Phép dừng lại khi trúng một tướng địch.

Mùa Đông Thịnh Nộ

W
Thời gian hồi: 9 / 8 / 7 / 6 / 5
Tiêu hao: 80/80/80/80/80 Năng lượng
Khoảng cách: 600

Sejuani vung cây chùy hai lần, gây sát thương và đặt cộng dồn Băng.

Sejuani vung chùy, gây 20/25/30/35/40 (+) sát thương vật lý và đặt cộng dồn Băng lên kẻ địch trúng phải, đồng thời đẩy lùi lính và quái. Sau đó cô quật chùy xuống, gây 30/65/100/135/170 (+) sát thương vật lý, đặt cộng dồn Băng và thoáng làm chậm kẻ địch trúng phải.

Băng Giá Vĩnh Cửu

E
Thời gian hồi: 1.5 / 1.5 / 1.5 / 1.5 / 1.5
Tiêu hao: 20/20/20/20/20 Năng lượng
Khoảng cách: 750

Sejuani đóng băng và làm choáng một tướng địch có tối đa cộng dồn Băng.

Nội tại: Đòn đánh của tướng đồng minh cận chiến gần đó đặt Băng lên tướng địch và quái to. Kích hoạt: Mục tiêu có 4 cộng dồn Băng bị choáng 1/1.25/1.5/1.75/2 giây và chịu 40/60/80/100/120 (+0.3) sát thương phép. Kẻ địch đã bị choáng bởi Sejuani không thể nhận thêm cộng dồn Băng trong giây.

Hầm Ngục Băng Giá

R
Thời gian hồi: 120 / 100 / 80
Tiêu hao: 100/100/100 Năng lượng
Khoảng cách: 1300

Sejuani ném bola đóng băng tướng địch đầu tiên trúng phải và tạo ra một cơn bão băng giá làm chậm các kẻ địch khác.

Sejuani ném bola bằng Chân Băng gây 100/125/150 (+0.4) sát thương phép lên tướng địch đầu tiên trúng phải và làm choáng kẻ đó trong 1/1/1 giây. Bola trở nên mạnh mẽ hơn trên đường bay, gây 150/250/350 (+) sát thương phép, làm choáng 2/2/2 giây và tạo ra một cơn bão làm chậm các kẻ địch khác đi 30/30/30%. Sau 2/2/2 giây, cơn bão gây 150/250/350 (+) sát thương phép và làm chậm 80/80/80% trong 3/3/3 giây.
Cách khắc chế Sejuani

  • Tránh né được chiêu Đột Kích Băng Giá và Nhà Ngục Buốt Giá giúp bạn có lợi thế rất lớn. Ngoài ra hãy khéo léo di chuyển hoặc sử dụng phép bổ trợ như Tốc Biến khi Sejuani sắp sửa xông vào.
  • Hãy tung choáng, chậm, hoặc đẩy lùi Sejuani khi cô ta kích hoạt chiêu Gió Phương Bắc để giảm thiểu số sát thương cô ta có thể gây ra.