Ryze

Pháp Sư Cổ Ngữ

Pháp sư


Cách khắc chế:

Không cho ăn lính Cướp bùa xanh Trụ đường Khống chế cứng

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 360 (+86 mỗi cấp) Hồi máu 4.35 (+0.55 mỗi cấp)
Năng lượng 250 (+55 mỗi cấp) Hồi năng lượng 7 (+0.6 mỗi cấp)
Sát thương 52 (+3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+2.112% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 335
Giáp 15 (+3.9 mỗi cấp)

Bậc Thầy Cổ Thuật

Pa
Thời gian hồi:
Tiêu hao:
Khoảng cách:

Kỹ năng của Ryze gây thêm sát thương dựa trên năng lượng cộng thêm, và năng lượng tối đa được tăng dựa trên một phần sức mạnh phép thuật.

Quá Tải

Q
Thời gian hồi: 6 / 6 / 6 / 6 / 6
Tiêu hao: 40/40/40/40/40 Năng lượng
Khoảng cách:

Những kĩ năng gây sát thương khác của Ryze sẽ hồi lại Quá Tải và tích tụ điểm Cổ Ngữ để cường hóa cho kĩ năng này.

Khi dùng phép, Ryze ném ra một quả cầu năng lượng theo đường thẳng, gây sát thương lên kẻ địch đầu tiên trúng phải. Nếu Cổ Ngữ được tích đầy, Ryze sẽ nhận thêm lá chắn và tốc độ di chuyển.

Nội tại: Ngục Cổ Ngữ và Dòng Chảy Ma Pháp đặt lại hồi chiêu của Quá Tải và tích một Cổ Ngữ trong 4/4/4/4/4 giây, tối đa 2/2/2/2/2 Cổ Ngữ. Kích hoạt: Tung ra một vụ nổ cổ ngữ, gây 60/85/110/135/160 (+0.45) (+) sát thương phép lên kẻ địch đầu tiên trúng phải. Mọi Cổ Ngữ sau khi kích hoạt sẽ mất đi. Nếu 2/2/2/2/2 Cổ Ngữ bị mất, chúng sẽ Quá Tải, che chắn cho Ryze khỏi (+) (+) sát thương và tăng tốc độ di chuyển thêm 25/30/35/40/45% trong 2/2/2/2/2 giây.

Ngục Cổ Ngữ

W
Thời gian hồi: 13 / 12 / 11 / 10 / 9
Tiêu hao: 50/60/70/80/90 Năng lượng
Khoảng cách: 615

Ryze bẫy mục tiêu vào chiếc lồng bùa chú, ngăn không cho nạn nhân di chuyển và gây sát thương.

Lập tức trói một mục tiêu trong 1/1/1/1/1 giây, gây 80/100/120/140/160 (+0.2) (+) sát thương phép.

Dòng Chảy Ma Pháp

E
Thời gian hồi: 2.25 / 2.25 / 2.25 / 2.25 / 2.25
Tiêu hao: 40/55/70/85/100 Năng lượng
Khoảng cách: 615

Ryze tung ra một quả cầu năng lượng, gây sát thương lên một mục tiêu và đặt bùa hại lên chúng. Những kĩ năng tiếp theo lên chúng sẽ có thêm hiệu ứng.

Đặt hiệu ứng Dòng Chảy lên một kẻ địch, gây 50/75/100/125/150 (+0.3) (+) sát thương phép. Các kỹ năng tiêu hao Dòng Chảy để lấy hiệu ứng tăng cường: Quá Tải: Gây thêm 40/55/70/85/100% sát thương và lan sang kẻ địch có Dòng Chảy xung quanh. Ngục Cổ Ngữ: Thời gian trói chân được nhân đôi lên 2/2/2/2/2 giây. Dòng Chảy Ma Pháp: Lây lan Dòng Chảy Ma Pháp sang kẻ địch xung quanh. Kỹ năng tiêu diệt kẻ địch bị Dòng Chảy sẽ lây lan Dòng Chảy Ma Pháp sang kẻ địch xung quanh.

Vòng Xoáy Không Gian

R
Thời gian hồi: 120 / 120 / 120
Tiêu hao: 100/100/100 năng lượng
Khoảng cách: 1500

Ryze tạo ra một cổng dịch chuyển ở gần đó. Sau vài giây, những đồng minh gần bên sẽ được đưa đến vị trí chỉ định.

Ryze mở cổng không gian tới một địa điểm cách đó tối đa 1500/3000/3000. Sau 2/2/2 giây, tất cả đồng minh gần cổng không gian được dịch chuyển tới vị trí đó. Nếu Ryze không thể dùng chiêu hoặc di chuyển, Vòng Xoáy Không Gian bị hủy bỏ.
Cách khắc chế Ryze

  • Ryze cực kì nguy hiểm với những kẻ đang có dấu ấn Dòng Chảy.
  • Sử dụng thời gian chờ của Vòng Xoáy Không Gian để chuẩn bị cho những gì sắp đến khi phép thuật kết thúc.
  • Những phép thuật khống chế dùng lên Ryze trong thời gian chờ Vòng Xoáy Không Gian sẽ khiến cho vòng xoáy ngừng lại.