Orianna

Quý Cô Dây Cót

Pháp sư
Sát thương phép
Đường giữa


Cách khắc chế:

Không cho ăn lính Khống chế cứng Né kĩ năng Trụ đường Bắn và chạy

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 385(+79 mỗi cấp) Hồi máu 5.95 (+0.55 mỗi cấp)
Năng lượng 250 (+50 mỗi cấp) Hồi năng lượng 7 (+0.5 mỗi cấp)
Sát thương 44 (+2.6 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.658 (+3.5% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 325
Giáp 12 (+3 mỗi cấp)

Lên Dây Cót

Pa
Thời gian hồi:

Các đòn đánh của Orianna gây thêm sát thương phép. Sát thương này gia tăng khi Orianna tấn công trên cùng một mục tiêu.

Lệnh: Tấn Công

Q
Thời gian hồi: 6 / 5.25 / 4.5 / 3.75 / 3
Tiêu hao: 50 Năng lượng
Khoảng cách: 815

Orianna hiệu lệnh cho khối cầu bắn đến vị trí mục tiêu, gây sát thương phép lên những đơn vị va phải trong đường bay (các đơn vị nối tiếp nhau sẽ nhận ít sát thương hơn). Khối cầu sẽ yên vị tại địa điểm đó.

Orianna điều khiển khối cầu bắn vào một vị trí mục tiêu, gây 60/90/120/150/180 (+50% sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên những mục tiêu trên đường bay. Tuy nhiên, nó sẽ gây ít hơn 10% sát thương lên mỗi đơn vị trúng phải (Tối thiểu 40%).

Khối cầu sẽ yên vị tại vị trí đó.

Lệnh: Phát Sóng

W
Thời gian hồi: 9 / 9 / 9 / 9 / 9
Tiêu hao: 70/80/90/100/110 Năng lượng
Khoảng cách: Bản thân

Orianna hiệu lệnh khối cầu phóng ra năng lượng, gây sát thương phép quanh nó. Trường năng lượng tồn dư tăng tốc đồng minh hoặc làm chậm kẻ địch khi bước qua.

Orianna điều khiển khối cầu phát ra một dòng xung điện, gây 70/115/160/205/250 (+70% sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên những kẻ địch xung quanh.

Xung điện phóng sẽ để lại một trường năng lượng trong 3 giây, giảm Tốc độ di chuyển của kẻ địch đi 20/25/30/35/40% và tăng Tốc độ di chuyển của đồng minh thêm 20/25/30/35/40% trong 2 giây. Hiệu ứng này giảm dần theo thời gian.

Lệnh: Bảo Vệ

E
Thời gian hồi: 9 / 9 / 9 / 9 / 9
Tiêu hao: 60 Năng lượng
Khoảng cách: 1095

Orianna hiệu lệnh khối cầu bám vào một tướng đồng minh, bảo vệ và gây sát thương phép lên những kẻ địch va phải trên đường bay. Ngoài ra, khối cầu còn tăng giáp và kháng phép cho tướng nó bám vào.

Nội tại: Khối cầu tăng 10/15/20/25/30 Giáp và Kháng Phép cho tướng đồng minh mà nó bám vào.

Kích hoạt: Orianna điều khiển khối cầu bám vào một tướng đồng minh, bảo vệ họ trong 4 giây khỏi 80/120/160/200/240 (+50% sức mạnh phép thuật) sát thương. Những kẻ địch đứng trên đường bay của khối cầu sẽ chịu sát thương bằng 75% sức mạnh của lá chắn: 60/90/120/150/180 (+30% sức mạnh phép thuật).

Lệnh: Sóng Âm

R
Thời gian hồi: 120 / 105 / 90
Tiêu hao: 100/125/150 Năng lượng
Khoảng cách: Bản thân

Orianna hiệu lệnh khối cầu phóng thích ra sóng chấn động, gây sát thương phép và hút kẻ địch bay về phía khối cầu sau một khoảng thời gian ngắn.

Orianna điều khiển khối cầu phóng ra một sóng chấn động sau một thời gian ngắn, gây 150/225/300 (+70% sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên những kẻ địch xung quanh và ném chúng vào một khoảng cách định sẵn theo hướng quả cầu.
Cách khắc chế Orianna

  • Orianna chỉ có thể tác động lên những khu vực có khối cầu. Hãy tận dụng điều này.
  • Cẩn thận khi khối cầu quay lại bên Orianna.