Miss Fortune

Thợ Săn Tiền Thưởng

Sát thương vật lý
Đấu sĩ
Đường dưới


Cách khắc chế:

Không cho ăn lính Né kĩ năng Khống chế cứng Trụ đường

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 435 (+85 mỗi cấp) Hồi máu 5.1 (+0.65 mỗi cấp)
Năng lượng 212 (+38 mỗi cấp) Hồi năng lượng 6.95 (+0.65 mỗi cấp)
Sát thương 46.5 (+3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.656 (+3.01% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 325
Giáp 19 (+3 mỗi cấp)

Sải Bước

Pa
Thời gian hồi:

Sau 5 giây không bị tấn công, Miss Fortune nhận thêm 25 Tốc độ Di chuyển. Con số này sẽ tăng thêm 8 mỗi giây lên đến tối đa là 70.

Bắn Một Được Hai

Q
Thời gian hồi: 7 / 6 / 5 / 4 / 3
Tiêu hao: 43/46/49/52/55 Năng lượng
Khoảng cách: 650

Miss Fortune bắn một viên đạn vào kẻ địch, gây sát thương cả mục tiêu lẫn nạn nhân phía sau mục tiêu.

Miss Fortune bắn một viên đạn xuyên qua mục tiêu đầu rồi bay tiếp vào một mục tiêu sau, gây 20/35/50/65/80 (+0) (+35% Sức Mạnh Phép Thuật) sát thương vật lí lên mục tiêu đầu tiên và 40/70/100/130/160 (+0) (+50% Sức Mạnh Phép Thuật) sát thương vật lí lên mục tiêu thứ hai.

Đạn Nhiễm Độc

W
Thời gian hồi: 12 / 12 / 12 / 12 / 12
Tiêu hao: 30/35/40/45/50 Năng lượng
Khoảng cách: Bản thân

Miss Fortune gia tăng sát thương đánh nội tại trên mục tiêu với mỗi đòn đánh. Kĩ năng này có thể được kích hoạt giúp gia tăng Tốc độ Đánh của Miss Fortune và khiến các phát bắn của cô giảm khả năng hồi phục máu của mục tiêu.

Nội tại: Các đòn đánh thường gây thêm 0 sát thương phép, cộng dồn 0 lần lên đến tối đa 0 sát thương phép.

Kích hoạt: Nhận 20/30/40/50/60% Tốc độ Đánh trong 6 giây và khiến các đòn đánh gây hiệu ứng Vết Thương Sâu lên kẻ địch, giảm khả năng hồi phục máu của nạn nhân đi 50% trong 2 giây.

Mưa Đạn

E
Thời gian hồi: 14 / 13 / 12 / 11 / 10
Tiêu hao: 80 Năng lượng
Khoảng cách: 800

Miss Fortune bắn một cơn mưa đạn vào một địa điểm, gây sát thương theo từng đợt lên những kẻ địch và làm chậm chúng.

Miss Fortune bắn hàng trăm viên đạn lên trời và rơi như mưa xuống một vị trí sau 0.5 giây, gây 90/145/200/255/310 (+80% sức mạnh phép thuật) sát thương phép trong 2 giây và làm chậm những kẻ địch trúng phải 25/35/45/55/65% trong 1 giây.

Bão Đạn

R
Thời gian hồi: 120 / 110 / 100
Tiêu hao: 100 Năng lượng
Khoảng cách: 400

Miss Fortune bắn liên tục hàng loạt đạn theo hình nón phía trước, gây một lượng sát thương lớn lên kẻ địch.

Miss Fortune bắn một tràng đạn theo hình nón phía trước mặt trong 2 giây, gây 50/75/125 (+20% sức mạnh phép thuật) sát thương vật lí mỗi viên đạn, đồng thời gây hiệu ứng của một điểm cộng dồn Đạn Nhiễm Độc theo mỗi viên đạn.

Nội tại: Gia tăng giới hạn số cộng dồn của Đạn Nhiễm Độc lên 1/2/3.
Cách khắc chế Miss Fortune

  • Tốc độ di chuyển được tăng thêm của Miss Fortune sẽ bị mất nếu cô ta nhận sát thương hoặc hiệu ứng từ kẻ địch.
  • Miss Fortune khá dễ bị hạ gục nếu bạn có thể tóm được cô ta, hãy nhằm cô ta trong các cuộc chiến.