Master Yi

Kiếm Sư Wuju

Sát thương vật lý
Sát thủ
Đấu sĩ
Sát thương phép
Đường giữa
Rừng
Đường trên


Cách khắc chế:

Tạo vết thương sâu Không cho ăn lính Khống chế cứng Xâm lăng rừng

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 444 (+92 mỗi cấp) Hồi máu 6.5 (+0.65 mỗi cấp)
Năng lượng 180 (+42 mỗi cấp) Hồi năng lượng 6.5 (+0.45 mỗi cấp)
Sát thương 55 (+3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.679 (+2.75% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 355
Giáp 19 (+3 mỗi cấp)

Chém Đôi

Pa
Thời gian hồi:

Sau một số lần tung kiếm, Master Yi sẽ chém đôi.

Tuyệt Kĩ Alpha

Q
Thời gian hồi: 18 / 17 / 16 / 15 / 14
Tiêu hao: 70/80/90/100/110 Năng lượng
Khoảng cách: 600

Master Yi bay xuyên qua chiến trường với tốc độ lóa mắt, gây sát thương vật lí lên những đơn vị trên đường bay. Tuyệt Kĩ Alpha có thể chí mạng, đồng thời gây thêm sát thương vật lí lên lính và quái. Các đòn đánh thường giảm thời gian hồi của Tuyệt Kĩ Alpha.

Master Yi lướt trên chiến trường tấn công tối đa 4 mục tiêu, gây 25/60/95/130/165 (+100% sát thương vật lí) sát thương vật lí lên mỗi kẻ địch cùng 75/100/125/150/175 sát thương lên lính và quái.

Tuyệt Kĩ Alpha có thể chí mạng, gây thêm 0 sát thương vật lí. Các đòn đánh thường giảm thời gian hồi của Tuyệt Kĩ Alpha đi 1 giây.

Thiền

W
Thời gian hồi: 35 / 35 / 35 / 35 / 35
Tiêu hao: 50/65/80/95/110 Năng lượng
Khoảng cách: Bản thân

Master Yi tiến vào một trạng thái thiền định giúp hồi phục Máu đồng thời nhận giảm sát thương trong thời gian ngắn.

Master Yi niệm chú, hồi 30/50/70/90/110 (+30% sức mạnh phép thuật) Máu mỗi giây trong 4 giây. Số lượng máu hồi được tăng thêm 1% theo mỗi 1% máu Master Yi đã mất đi.

Khi đang niệm chú, Master Yi nhận giảm sát thương đi 40/45/50/55/60%. Con số này bị giảm phân nửa đối với sát thương từ trụ.

Võ Thuật Wuju

E
Thời gian hồi: 18 / 17 / 16 / 15 / 14
Tiêu hao: Không mất gì
Khoảng cách: Bản thân

Master Yi nhuần nhuyễn thuật Wuju giúp tăng Sát thương Vật lí. Kích hoạt Võ Thuật Wuju giúp gây thêm sát thương chuẩn với các đòn đánh thường, nhưng lượng cộng thêm nội tại sẽ bị loại bỏ tạm thời sau khi hiệu ứng kết thúc.

Nội tại: Tăng 10% (0) Sát thương Vật lí.

Kích hoạt: Các đòn đánh thường gây thêm 10/15/20/25/30 (+0) sát thương chuẩn trong 5 giây. Khi Võ Thuật Wuju đang trong thời gian hồi, hiệu ứng nội tại sẽ mất tác dụng

Chiến Binh Sơn Cước

R
Thời gian hồi: 75 / 75 / 75
Tiêu hao: 100 Năng lượng
Khoảng cách: Bản thân

Master Yi di chuyển với sự nhanh nhẹn vô bì, tăng Tốc độ Đánh và Di chuyển trong thời gian ngắn đồng thời được miễn nhiễm với các hiệu ứng làm chậm. Trong lúc còn được kích hoạt, hỗ trợ hoặc hạ gục được tướng sẽ gia tăng thời gian ảnh hưởng của Chiến Binh Sơn Cước. Nội tại tự giảm thời gian hồi các kĩ năng khác khi hỗ trợ hoặc hạ gục.

Nội tại: Hạ gục tướng địch giảm thời gian hồi còn lại của các kĩ năng cơ bản của Master Yi đi 18 giây. Mạng hỗ trợ chỉ giảm một nửa.

Kích hoạt: Tăng Tốc độ Di chuyển thêm 25/35/45%, Tốc độ Đánh thêm 30/55/80%, đồng thời giúp hắn miễn nhiễm với mọi trạng thái giảm tốc độ di chuyển trong 10 giây. Khi đang được kích hoạt, hạ gục hoặc hỗ trợ hạ gục tướng sẽ gia tăng thời gian hiệu lực của Chiến Binh Sơn Cước thêm 4 giây.
Cách khắc chế Master Yi

["Although Master Yi cannot be slowed during his ultimate, he can still be disabled.<\/span>"]