Malzahar

Tiên Tri Hư Không

Pháp sư
Sát thương phép
Đường giữa


Cách khắc chế:

Trang bị hồi phục Cướp bùa xanh Không cho ăn lính Khống chế cứng Trụ đường

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 380 (+80 mỗi cấp) Hồi máu 4.5 (+0.55 mỗi cấp)
Năng lượng 250 (+45 mỗi cấp) Hồi năng lượng 7 (+0.6 mỗi cấp)
Sát thương 51.66 (+3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+1.36% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 340
Giáp 16 (+3.5 mỗi cấp)

Triệu Hồi Bọ Hư Không

Pa
Thời gian hồi:

Sau mỗi 4 phép tung ra, Malzahar triệu hồi một con Bọ Hư Không tồn tại lên đến 21 giây. Bọ Hư Không có 200 + 50 x cấp máu và 20 + 5 x cấp sát thương.

Bọ Hư Không tăng trưởng sau 7 giây (+50% sát thương/giáp, và Điên loạn sau 14 giây (+100% tốc độ đánh).

Tiếng Gọi Hư Không

Q
Thời gian hồi: 9 / 9 / 9 / 9 / 9
Tiêu hao: 80/85/90/95/100 Năng lượng
Khoảng cách: 900

Malzahar mở ra hai cánh cổng đến hư không. Sau một chốc, chúng bắn ra những tia gây sát thương phép và làm câm lặng tướng địch.

Malzahar mở ra hai cánh cổng đến chân không. Sau một khoảng thời gian ngắn, chúng bắn ra những dải sáng gây 80/135/190/245/300 (+80% sức mạnh phép thuật) sát thương phép và làm câm lặng tướng địch trúng chiêu trong 1.4/1.8/2.2/2.6/3 giây.

Vùng Hư Vô

W
Thời gian hồi: 14 / 14 / 14 / 14 / 14
Tiêu hao: 90/95/100/105/110 Năng lượng
Khoảng cách: 800

Malzahar tạo ra một vùng năng lượng độc hại gây sát thương lên kẻ địch đứng trên đó.

Malzahar tạo ra một vùng năng lượng độc hại trong 5 giây. Khu vực này sẽ gây sát thương lên những kẻ địch trong vùng ảnh hưởng theo 4/5/6/7/8% (+[1% Ability Power]%) máu tối đa của chúng mỗi giây (sát thương lên Quái bị giới hạn còn 120 sát thương mỗi giây).

Ám Ảnh Kinh Hoàng

E
Thời gian hồi: 15 / 13 / 11 / 9 / 7
Tiêu hao: 60/75/90/105/120 Năng lượng
Khoảng cách: 650

Malzahar ếm lên tâm trí mục tiêu những hình ảnh ghê rợn và tàn độc, gây sát thương mỗi giây. Nếu mục tiêu chết trong thời gian ảnh hưởng, hiệu ứng lan truyền sang đơn vị bên cạnh và Malzahar được hồi lại năng lượng. Trợ thủ Bọ Hư Không của Malzahar sẽ ưu tiên những kẻ đang phải gánh chịu hiệu ứng.

Malzahar tiêm nhiễm tâm trí mục tiêu gây 80/140/200/260/320 (+80% sức mạnh phép thuật) sát thương phép trong 4 giây.

Nếu mục tiêu chết trong thời gian ảnh hưởng, hiệu ứng sẽ lan truyền sang một kẻ địch cạnh bên và Malzahar nhận lại 10/14/18/22/26 năng lượng.

Lũ Bọ Hư Không của Malzahar sẽ tập trung tấn công các đơn vị bị ảnh hưởng của kỹ năng này.rn

Âm Ti Trói Buộc

R
Thời gian hồi: 120 / 100 / 80
Tiêu hao: 100 Năng lượng
Khoảng cách: 700

Malzahar vận dụng sức mạnh của Hư Không, áp chế mục tiêu tướng địch gây sát thương mỗi giây.

Malzahar niệm chú triệu hồi sức mạnh của Chân không áp chế mục tiêu tướng địch, gây 250/400/550 (+130% sức mạnh phép thuật) sát thương phép trong 2.5 giây.
Cách khắc chế Malzahar

  • Bọ Hư Không có thời gian tồn tại là 21 giây.
  • Tránh xa ra khỏi những quân lính đã bị trúng chiêu Ám Ảnh Kinh Hoàng. Bạn không biết khi nào chúng sẽ chết rồi có thể truyền hiệu ứng sang bạn.
  • Malzahar là một đối thủ khó nhằn khi đối đầu trực diện nếu hắn có chiêu cuối. Hãy bảo đảm bạn có đủ máu để sống sót sau chuỗi kết hợp chiêu của hắn.