Lucian

Kẻ Thanh Trừng

Sát thương vật lý
Đường dưới


Cách khắc chế:

Không cho ăn lính Né kĩ năng Khống chế cứng

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 390 (+80 mỗi cấp) Hồi máu 5.1 (+0.65 mỗi cấp)
Năng lượng 230 (+41 mỗi cấp) Hồi năng lượng 6 (+0.65 mỗi cấp)
Sát thương 46 (+3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.638 (+3.3% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 330
Giáp 19 (+3 mỗi cấp)

Xạ Thủ Ánh Sáng

Pa
Thời gian hồi:

Mỗi khi Lucian sử dụng một kĩ năng, phát bắn kế tiếp sẽ bắn ra những hai viên đạn.

Tia Sáng Xuyên Thấu

Q
Thời gian hồi: 9 / 8 / 7 / 6 / 5
Tiêu hao: 60/65/70/75/80 Năng lượng
Khoảng cách: 570

Lucian bắn ra một tia sáng xuyên thấu qua mục tiêu.

Lucian bắn ra một tia sáng xuyên thấu qua một mục tiêu, sát thương tất cả kẻ địch trên đường thẳng 80/120/160/200/240 (+0) (60/75/90/105/120% số Sát thương Vật lí cộng thêm) sát thương vật lí. Gây 75% sát thương lên lính.

Tia Sáng Rực Cháy

W
Thời gian hồi: 14 / 13 / 12 / 11 / 10
Tiêu hao: 60 Năng lượng
Khoảng cách: 1000

Lucian bắn ra một viên đạn, thứ sẽ phát nổ theo hình ngôi sao, khắc dấu ấn lên kẻ địch. Lucian được tăng Tốc độ Di chuyển khi tấn công các đơn vị xấu số đó.

Bắn ra một viên đạn, thứ sẽ phát nổ khi tiếp xúc với kẻ địch hoặc bay hết tầm tối đa. Vụ nổ gây 60/100/140/180/220 (+90% sức mạnh phép thuật) (+0) sát thương phép và khắc dấu ấn lên kẻ địch trong 6 giây.

Sát thương các đơn vị chịu dấu ấn sẽ tăng cho Lucian 40 Tốc độ Di chuyển trong 2 giây.

Truy Cùng Diệt Tận

E
Thời gian hồi: 18 / 17 / 16 / 15 / 14
Tiêu hao: 60/45/30/15/0 Năng lượng
Khoảng cách: 445

Lucian lướt đi một đoạn ngắn, loại bỏ mọi trạng thái làm chậm.

Lướt đi một đoạn ngắn, loại bỏ tất cả trạng thái làm chậm. Nếu Thanh Trừng hạ gục được một tướng địch, thời gian hồi của Truy Cùng Diệt Tận được hoàn thành lập tức.

Thanh Trừng

R
Thời gian hồi: 110 / 100 / 90
Tiêu hao: 100 Năng lượng
Khoảng cách: 1400

Lucian phóng thích ra một luồng đạn từ vũ khí của mình.

Lucian có thể di chuyển thoải mái khi liên tục bắn đạn về một hướng duy nhất trong 3 giây. Các viên đạn tiếp xúc với kẻ địch đầu tiên trúng phải, gây 40/50/60 (+10% sức mạnh phép thuật) (+30% sát thương vật lí cộng thêm) sát thương mỗi viên. Số lượng viên đạn dựa trên Tốc độ Đánh của Lucian. Tổng sát thương trên 0 viên đạn: 0 sát thương vật lí. Thanh Trừng gây 400% sát thương lên lính.

Lucian có thể sử dụng Truy Cùng Diệt Tận khi đang sử dụng Thanh Trừng.

Tái kích hoạt Thanh Trừng để hủy chiêu sớm hơn.
Cách khắc chế Lucian

  • Lucian có khả năng bạo phát sát thương cực mạnh, nhưng khả năng gây sát thương bình thường của hắn cũng không đáng kể.
  • Lucian không thể thay đổi phương hướng của Thanh Trừng. Hãy lợi dụng điều này để tránh góc đạn bay ra.
  • Tia Sáng Xuyên Thấu không tăng cho Lucian thêm Tầm Đánh. Hắn vẫn cần phải có mục tiêu trong tầm bắn để nhắm theo đường thẳng. Hãy tránh Tia Sáng Xuyên Thấu bằng cách đoán hướng Lucian sắp chọn.