Lissandra

Mụ Phù Thủy Băng

Pháp sư
Sát thương phép
Đường giữa
Đường trên


Cách khắc chế:

Trang bị hồi phục Câm lặng Chơi an toàn đầu trận

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 365 (+84 mỗi cấp) Hồi máu 6 (+0.55 mỗi cấp)
Năng lượng 220 (+50 mỗi cấp) Hồi năng lượng 5 (+0.4 mỗi cấp)
Sát thương 48 (+2.7 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+1.36% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 325
Giáp 14 (+3.7 mỗi cấp)

Băng Yêu

Pa
Thời gian hồi:

Mỗi 18 giây, kĩ năng kế tiếp của Lissandra không cần sử dụng năng lượng. Công kích kẻ địch bằng các kĩ năng tác động đến tốc độ di chuyển của kẻ địch sẽ giảm thời gian hồi của chiêu này đi 1 giây (các hiệu ứng tác động tốc độ di chuyển bởi trang bị không được tính).

Mảnh Băng

Q
Thời gian hồi: 6 / 5.25 / 4.5 / 3.75 / 3
Tiêu hao: 85 Năng lượng
Khoảng cách: 725

Quẳng một cây thương băng đi, thứ sẽ tan vỡ khi tiếp xúc với một kẻ địch, gây sát thương phép và làm chậm Tốc độ Di chuyển. Những mảnh vỡ sẽ bay xuyên qua nạn nhân, gây sát thương tương tự lên những kẻ địch khác trúng phải.

Quẳng một cây thương băng đi, thứ sẽ tan vỡ khi tiếp xúc với một kẻ địch, gây 75/110/145/180/215 (+65% sức mạnh phép thuật) gây sát thương phép và làm chậm Tốc độ Di chuyển của nạn nhân đi 16/19/22/25/28% trong 1,5 giây. Những mảnh vỡ sẽ bay xuyên qua nạn nhân, gây sát thương tương tự lên những kẻ địch khác trúng phải.

Vòng Tròn Lạnh Giá

W
Thời gian hồi: 14 / 13 / 12 / 11 / 10
Tiêu hao: 50 Năng lượng
Khoảng cách: 450

Khiến những kẻ địch cạnh bên bị trúng băng giá, gây sát thương phép và trói chân các nạn nhân.

Gây 70/110/150/190/230 (+60% sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên những kẻ địch cạnh bên và trói chân chúng trong 1.1/1.2/1.3/1.4/1.5 giây.

Con Đường Băng Giá

E
Thời gian hồi: 24 / 21 / 18 / 15 / 12
Tiêu hao: 80/85/90/95/100 Năng lượng
Khoảng cách: 1050

Lissandra tạo ra một vết cào băng giá gây sát thương phép. Tái kích hoạt kĩ năng sẽ biến Lissandra tới vị trí hiện tại của vết cào.

Tạo ra một vết cào băng giá gây 70/115/160/205/250 (+60% sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên tất cả kẻ địch trúng phải. Tái kích hoạt kĩ năng sẽ biến Lissandra tới vị trí hiện tại của vết cào.

Hầm Mộ Hàn Băng

R
Thời gian hồi: 130 / 105 / 80
Tiêu hao: 100 Năng lượng
Khoảng cách: 550

Nếu niệm lên một tướng địch, mục tiêu bị đông cứng, bị choáng. Nếu niệm lên Lissandra, cô tự bao phủ bản thân trong băng đen, trở nên không thể bị tổn thương hoặc chọn làm mục tiêu. Băng đen sau đó mọc ra từ mục tiêu, gây sát thương lên những kẻ địch và làm chậm Tốc độ Di chuyển.

Niệm lên kẻ địch: Làm mục tiêu bị đông cứng, choáng nạn nhân trong 1.5 giây.

Niệm lên bản thân: Lissandra tự bao phủ bản thân trorng băng đen trong 2.5 giây, trở nên không thể bị tổn thương hoặc chọn làm mục tiêu, bù lại không thể có bất kì hành động gì.

Băng đen sau đó mọc ra từ mục tiêu, gây 150/250/350 (+70% sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên những kẻ địch. Băng đen tồn tại trong 3 giây và làm chậm Tốc độ Di chuyển của kẻ địch đi 20/30/40%.
Cách khắc chế Lissandra

  • Cách tốt nhất để ngăn Lissandra khỏi di chuyển bằng Con Đường Băng Giá là buộc cô ta phải bị chôn chân trước khi cô ta tái kích hoạt kĩ năng.
  • Vòng Tròn Lạnh Giá của Lissandra ở những cấp đầu có thời gian hồi chiêu khá cao; hãy lao vào giao tranh khi kĩ năng còn đang trong thời gian hồi.
  • Mảnh Băng của Lissandra chỉ làm chậm đơn vị đầu tiên trúng phải, do đó hãy tiến tới gần Lissandra đằng sau các quân lính của mình để tránh bị làm chậm.