Lee Sin

Thầy Tu Mù

Sát thương vật lý
Sát thủ
Đấu sĩ
Rừng
Đường trên


Cách khắc chế:

Không cho ăn lính Né kĩ năng Khống chế cứng Xâm lăng rừng Bắn và chạy

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 428 (+85 mỗi cấp) Hồi máu 6.25 (+0.7 mỗi cấp)
Năng lượng 200 Hồi năng lượng 50
Sát thương 55.8 (+3.2 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.651 (+3% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 350
Giáp 20 (+3.7 mỗi cấp)

Loạn Đả

Pa
Thời gian hồi:

Sau khi Lee Sin sử dụng một kỹ năng, hai đòn đánh cơ bản kế tiếp của hắn sẽ được tăng 40% tốc độ đánh và hồi lại 15 nội năng mỗi cú.

Sóng Âm / Vô Ảnh Cước

Q
Thời gian hồi: 11 / 10 / 9 / 8 / 7
Tiêu hao: 50 Nội năng / 30 Nội năng
Khoảng cách: 1000

Sóng Âm: Lee Sin chưởng ra một luồng sóng nghịch âm nhằm định vị mục tiêu, gây sát thương vật lí lên kẻ địch đầu tiên trúng phải. Nếu Sóng Âm trúng mục tiêu, Lee Sin có thể sử dụng Vô Ảnh Cước trong 3 giây kế tiếp.
Vô ảnh cước: Lee Sin phóng tới kẻ địch trúng phải Sóng Âm, gây sát thương vật lý cộng với 8% lượng máu mà chúng đã mất.

Sóng Âm: Lee Sin phóng ra một luồng sóng âm hướng về vị trí địch thủ, gây 50/80/110/140/170 (+90% sát thương vật lí cộng thêm) sát thương vật lí lên kẻ địch đầu tiên trúng phải. Nếu Sóng âm trúng mục tiêu, Lee Sin có thể tung tiếp chiêu Vô ảnh cước trong 3 giây kế.

Vô Ảnh Cước: Lee Sin lao đến kẻ địch đã bị trúng phải Sóng Âm, gây 50/80/110/140/170 (+90% sát thương vật lí cộng thêm) sát thương vật lí cộng với 8% số Máu đã mất đi của chúng (Tối đa: 400 sát thương lên Quái).

Hộ Thể / Kiên Định

W
Thời gian hồi: 14 / 14 / 14 / 14 / 14
Tiêu hao: 50 Nội năng / 30 Nội năng
Khoảng cách: 700

Hộ Thể: Lee Sin lướt đến một đơn vị đồng minh, bảo vệ cả hai khỏi sát thương. Sau khi sử dụng Hộ Thể, Lee Sin có thể niệm Kiên Định trong 3 giây kế tiếp.
Kiên Định: Sự dày công khổ luyện giúp Lee Sin tung hoành trên chiến trường. Trong vòng 5 giây, Lee Sin được tăng Hút Máu, Hút Máu Phép.

Hộ Thể: Lee Sin phóng đến một đơn vị đồng minh, bảo vệ khỏi 40/80/120/160/200 (+80% sức mạnh phép thuật) sát thương trong 4 giây kế. Nếu mục tiêu là tướng, đơn vị này cũng được nhận lá chắn. Sau khi sử dụng Hộ Thể, Lee Sin có thể niệm tiếp Kiên Định trong vòng 3 giây kế.

Kiên Định: Mật độ huấn luyện nghiêm ngặt của Lee Sin giúp anh cực kỳ nhạy cảm trên chiến trường. Trong vòng 4 giây, Lee Sin nhận 5/10/15/20/25% Hút Máu và Hút Máu Phép.

Địa Chấn / Dư Chấn

E
Thời gian hồi: 10 / 10 / 10 / 10 / 10
Tiêu hao: 50 Nội năng / 30 Nội năng
Khoảng cách: 350

Địa Chấn: Lee Sin dậm mạnh xuống mặt đất tạo ra sóng âm gây sát thương phép và phát hiện tàng hình. Nếu Địa Chấn trúng phải kẻ địch, Lee Sin có thể sử dụng Dư Chấn trong 3 giây kế.
Dư Chấn: Lee Sin làm tê liệt kẻ địch xung quanh đã bị trúng phải Địa Chấn, giảm tốc độ di chuyển và tốc độ đánh của chúng trong 4 giây. Tốc độ di chuyển và tốc độ đánh sẽ dần được phục hồi lại theo thời gian.rn

Địa Chấn: Lee Sin dậm xuống đất, tạo nên một cơn chấn động gây 60/95/130/165/200 (+100% sát thương vật lí cộng thêm) sát thương phép và làm lộ diện những kẻ địch bị trúng chiêu trong 4 giây. Nếu Địa Chấn trúng phải một kẻ địch, Lee Sin có thể tung tiếp chiêu Dư Chấn trong 3 giây kế.

Dư Chấn: Lee Sin làm thương tật những kẻ địch cạnh bên đã bị lộ diện bởi Địa Chấn trong 4 giây, giảm Tốc độ Đánh và Di chuyển của chúng đi 20/30/40/50/60%. Tốc độ Đánh và Di chuyển sẽ dần dần hồi lại bình thường theo thời gian.

Nộ Long Cước

R
Thời gian hồi: 90 / 75 / 60
Tiêu hao: Không mất gì
Khoảng cách: 375

Lee Sin tung cước cực mạnh làm mục tiêu văng ra phía sau, gây sát thương vật lý lên mục tiêu và những kẻ địch va chạm phải. Những kẻ địch mà bị mục tiêu va phải sẽ bị văng lên không trung trong thời gian ngắn. Chiêu thức này được truyền dạy bởi Jesse Perring, mặc dù Lee Sin không đá văng người chơi ra khỏi bản đồ.

Lee Sin thi triển một cú đá cực mạnh hất văng một tướng đối phương về phía sau, gây 200/400/600 (+200% sát thương vật lí cộng thêm) sát thương vật lí lên mục tiêu và những kẻ địch nạn nhân va chạm phải. Những đơn vị mục tiêu phụ sẽ bị hất văng lên không trong một khoảng thời gian ngắn.
Cách khắc chế Lee Sin

["It's usually not worth chasing a Lee Sin because of how mobile his skills make him.<\/span>"]