Kled

Kị Sĩ Cáu Kỉnh

Pháp sư


Cách khắc chế:

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 340.0 (+70.0 mỗi cấp) Hồi máu 1.20 (+0.2 mỗi cấp)
Năng lượng 100.0 (+0.0 mỗi cấp) Hồi năng lượng 0.00 (+0.0 mỗi cấp)
Sát thương 55.00 (+3.0 mỗi cấp) Tốc độ đánh
Kháng phép 32.1 (+1.3 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 345.0
Giáp 26.00 (+4.0 mỗi cấp)

Skaarl Thằn Lằn Hèn Nhát

Pa
Thời gian hồi:
Tiêu hao:
Khoảng cách:

Skaarl sẽ chịu sát thương thay Kled. Khi thanh máu tụt xuống 0, nó bỏ chạy để mặc chủ một mình.

Trong lúc đi đất, kỹ năng của Kled thay đổi và hắn gây ít sát thương hơn. Kled có thể hồi lại can đảm cho Skaarl bằng cách chiến đấu với kẻ thù. Khi đạt đầy thanh can đảm, Skaarl sẽ trở về với một lượng máu lớn.

Dây Thừng Bẫy Gấu

Q
Thời gian hồi: 9 / 8.5 / 8 / 7.5 / 7
Tiêu hao:
Khoảng cách:

Kled ném ra một bẫy gấu gây sát thương và bám lấy tướng địch. Nếu bị trói đủ lâu, nạn nhân sẽ chịu thêm sát thương vật lý và bị kéo lại gần hắn.

Khi xuống thằn lằn, kỹ năng này được thay thế bằng Súng Lục Bỏ Túi, một phát súng tầm xa đẩy lùi Kled và hồi lại can đảm.

Kled ném bẫy gấu gây 25/50/75/100/125 (+) sát thương vật lý và bám vào tướng địch hoặc quái to đầu tiên trúng phải. Gây 150% sát thương lên lính nó bay qua. Nếu Kled đứng gần mục tiêu bị bám bẫy trong 1.75/1.75/1.75/1.75/1.75 giây, hắn gây @Effect1Amount*2@ (+@CharBonusPhysical*2@) sát thương vật lý, lôi kẻ địch về phía hắn và làm chậm kẻ địch đi 40/45/50/55/60% trong 1.5 giây. Đi đất: Biến thành Súng Lục Bỏ Túi, một kỹ năng tầm xa phục hồi lại can đảm.

Khuynh Hướng Bạo Lực

W
Thời gian hồi: 14 / 12.5 / 11 / 9.5 / 8
Tiêu hao:
Khoảng cách:

Kled được tăng mạnh tốc độ đánh trong bốn đòn tấn công. Đòn thứ tư gây thêm sát thương.

Nội tại: Khi Kled đánh thường, hắn nổi điên, được tăng @Effect2Amount*100@% tốc độ đánh trong bốn đòn đánh hoặc 4/4/4/4/4 giây. Khuynh Hướng Bạo Lực sau đó sẽ cần thời gian hồi. Đòn đánh thứ tư gây thêm sát thương vật lý bằng 20/30/40/50/60 cộng thêm 4/5/6/7/8% (+%) máu tối đa của mục tiêu (tối đa 200/200/200/200/200 lên quái).

Cưỡi Ngựa Đấu Thương

E
Thời gian hồi: 14 / 13 / 12 / 11 / 10
Tiêu hao:
Khoảng cách:

Kled lướt tới, gây sát thương vật lý và được tăng tốc trong thoáng chốc. Kled có thể tái kích hoạt kỹ năng để lao trở lại mục tiêu đầu, gây sát thương lần nữa.

Kled lao tới, gây 20/45/70/95/120 (+) sát thương vật lý lên kẻ địch trên đường hắn đi qua. Không thể lao qua tường. Nếu Cưỡi Ngựa Đấu Thương trúng tướng địch hoặc quái to, Kled nhận thêm @Effect5Amount*100@% tốc độ di chuyển trong 1/1/1/1/1 giây, và trong vòng 3/3/3/3/3 giây có thể tái kích hoạt kỹ năng để lao lại vào cùng mục tiêu, gây sát thương lần nữa.

Xung Phooong!!!

R
Thời gian hồi: 160 / 140 / 120
Tiêu hao:
Khoảng cách:

Kled và Skaarl xông tới một vị trí, để lại phía sau con đường tăng tốc đồng thời có được lớp lá chắn. Skaarl đâm sầm vào tướng địch đầu tiên gặp phải.

Kled lao về một vị trí, để lại con đường tăng tốc cho đồng minh. Trong lúc xung phong, Kled nhận được lá chắn tăng dần theo thời gian, tối đa 200/300/400 (+) và tồn tại 2 giây sau khi xung phong kết thúc. Skaarl lao thẳng vào tướng địch đầu tiên gặp phải, gây nhiều nhất @Effect1Amount*3@% (+@f1*3@%) máu tối đa của mục tiêu thành sát thương vật lý dựa trên quãng đường đi được.
Cách khắc chế Kled

  • Kled tăng can đảm bằng cách gây sát thương kẻ địch với Súng Lục Bỏ Túi và đòn đánh thường, tiêu diệt lính, và tất công trụ hoặc quái khủng.
  • Để ý thanh can đảm của Kled khi hắn xuống ngựa - nếu nó đạt 100%, Skaarl sẽ trở lại cùng rất nhiều máu đấy.
  • Kled đáng sợ hơn nhiều khi có Khuynh Hướng Bạo Lực.