Karthus

Tiếng Ru Tử Thần

Pháp sư
Sát thương phép
Đường giữa


Cách khắc chế:

Cướp bùa xanh Không cho ăn lính Né kĩ năng Khống chế cứng Trụ đường Chơi hổ báo đầu trận

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 390 (+75 mỗi cấp) Hồi máu 5.5 (+0.55 mỗi cấp)
Năng lượng 270 (+61 mỗi cấp) Hồi năng lượng 6.5 (+0.6 mỗi cấp)
Sát thương 42.2 (+3.25 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+2.11% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 335
Giáp 15 (+3.5 mỗi cấp)

Vong Hồn

Pa
Thời gian hồi:

Khi chết, Karthus tiến vào trạng thái vong hồn cho phép hắn tiếp tục thi triển kỹ năng trong 7 giây.

Tàn Phá

Q
Thời gian hồi: 1 / 1 / 1 / 1 / 1
Tiêu hao: 20/26/32/38/44 Năng lượng
Khoảng cách: 875

Karthus phóng thích một luồng chưởng vào vị trí, gây sát thương kẻ địch xung quanh.

Tạo ra một vụ nổ sau một chốc tại vị trí con trỏ của Karthus. Sau 0.5 giây, gây 40/60/80/100/120 (+30% sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên mỗi kẻ địch cạnh bên, gấp đôi sát thương nếu chỉ một đơn vị trúng chiêu.

Bức Tường Đau Đớn

W
Thời gian hồi: 18 / 18 / 18 / 18 / 18
Tiêu hao: 100 Năng lượng
Khoảng cách: 1000

Karthus tạo ra một bức tường hút năng lượng. Bất cứ kẻ địch nào bước qua sẽ bị giảm Kháng phép, và Tốc độ Di chuyển trong một khoảng thời gian ngắn.

Tạo ra một bức tường tại vị trí đã chọn trong 5 giây. Những kẻ địch bước qua bức tường sẽ bị giảm Kháng Phép đi 15% còn Tốc độ Di chuyển đi 40/50/60/70/80% trong 5 giây (Tốc độ di chuyển sẽ dần dần hồi phục trở lại bình thường theo thời gian).

Ô Uế

E
Thời gian hồi: 0.5 / 0.5 / 0.5 / 0.5 / 0.5
Tiêu hao: 30/42/54/66/78 Năng lượng mỗi giây
Khoảng cách: 550

Karthus đánh cắp năng lượng từ nạn nhân của hắn, giúp hồi Năng lượng khi tiêu diệt được mỗi đơn vị. Ngoài ra, Karthus còn có thể bọc lấy bản thân bằng linh hồn của các nạn nhân, gây sát thương lên kẻ địch xung quanh, nhưng bù lại năng lượng của hắn sẽ bị tổn thất nhanh chóng.

Tắt: Khi Karthus tiêu diệt một đơn vị, hắn nhận lại 20/27/34/41/48 Năng lượng.

Bật: Sử dụng 30/42/54/66/78 Năng lượng để gây 30/50/70/90/110 (+20% sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên những kẻ địch cạnh bên mỗi giây.

Khúc Gọi Hồn

R
Thời gian hồi: 200 / 180 / 160
Tiêu hao: 150/175/200 Năng lượng
Khoảng cách: Bản thân

Sau 3 giây niệm chú, Karthus gây sát thương lên tất cả tướng địch.

Sau 3 giây niệm chú, Karthus gây 250/400/550 (+60% sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên tất cả tướng địch (bất kể khoảng cách).
Cách khắc chế Karthus

  • Karthus có thể dùng phép thoải mái trong một khoảng thời gian ngắn sau khi chết. Di chuyển ra xa khỏi xác của hắn để bảo đảm sự an toàn.
  • Nhớ lưu ý giữ cho số máu còn lại đủ để chịu đựng chiêu Khúc Gọi Hồn, ngay cả nếu bạn phải quay trở về căn cứ để hồi máu.