Ivern

Thụ Thần Thân Thiện

Pháp sư


Cách khắc chế:

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 580.0 (+90.0 mỗi cấp) Hồi máu 1.38 (+0.2 mỗi cấp)
Năng lượng 450.0 (+60.0 mỗi cấp) Hồi năng lượng 1.20 (+0.2 mỗi cấp)
Sát thương 50.00 (+3.0 mỗi cấp) Tốc độ đánh
Kháng phép 32.1 (+1.3 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 330.0
Giáp 22.00 (+3.5 mỗi cấp)

Người Bạn Của Rừng Già

Pa
Thời gian hồi:
Tiêu hao:
Khoảng cách:

Ivern không thể tấn công hoặc bị tấn công bởi quái thường. Ivern có thể tạo ra lùm cây ma thuật ở bãi quái lớn dần theo thời gian. Khi lùm cây lớn hẳn, Ivern có thể trả tự do cho quái để nhận vàng và kinh nghiệm. Sau cấp 5, Ivern có thể chia sẻ bùa rừng với đồng minh.

Rễ Rắc Rối

Q
Thời gian hồi: 14 / 13 / 12 / 11 / 10
Tiêu hao: 60/60/60/60/60 Năng lượng
Khoảng cách: 1075

Ivern tạo ra một rễ cây gây sát thương và trói chân mục tiêu địch trúng phải. Đồng minh của Ivern có thể lướt tới mục tiêu bị trói.

Ivern tạo ra một rễ cây gây 80/125/170/215/260 (+) sát thương phép và trói chân kẻ địch đầu tiên trúng phải trong 1.2/1.4/1.6/1.8/2 giây. Đồng minh có thể nhấp vào kẻ địch bị trói để lướt tới tầm đánh của họ.

Kiến Tạo Bụi

W
Thời gian hồi: 0.5 / 0.5 / 0.5 / 0.5 / 0.5
Tiêu hao: 30/30/30/30/30 Năng lượng
Khoảng cách: 1650

Trong bụi cỏ, đòn đánh của Ivern có tầm xa và gây thêm sát thương phép. Ivern có thể kích hoạt để tạo một bụi cỏ.

Nội tại: Trong bụi cỏ, đòn đánh của Ivern có tầm xa và gây thêm 20/30/40/50/60 (+) sát thương phép. Kích hoạt: Ivern trồng một bụi cỏ tồn tại 30/30/30/30/30 giây. Trong 3 giây, khu vực trong và xung quanh bụi cỏ sẽ được soi sáng.

Hạt Hư Hỏng

E
Thời gian hồi: 12 / 11 / 10 / 9 / 8
Tiêu hao: 50/50/50/50/50 Năng lượng
Khoảng cách:

Ivern đặt lá chắn lên một đồng minh, thứ phát nổ sau chốc lát để làm chậm và gây sát thương kẻ địch.

Ivern tạo lá chắn cho đồng minh, hấp thụ tối đa 80/120/160/200/240 (+) sát thương. Sau 2 giây, lá chắn phát nổ gây 60/90/120/150/180 (+) sát thương phép và làm chậm kẻ địch đi 70% trong 3 giây.

Daisy!

R
Thời gian hồi: 160 / 140 / 120
Tiêu hao: 100/100/100 Năng lượng
Khoảng cách:

Ivern triệu hồi người bạn Daisy kề vai chiến đấu. Daisy sẽ tung sóng chấn động nếu cô tấn công một tướng địch ba lần liên tiếp.

Ivern triệu hồi người bạn khổng lồ Daisy. Nếu Daisy tấn công một tướng địch ba lần liên tiếp, cô sẽ tung ra sóng chấn động hất tung kẻ địch trong 1 giây (3 giây hồi chiêu). Daisy nhận thêm sát thương và phòng ngự dựa trên Sức mạnh Phép thuật của Daisy. Tái kích hoạt kỹ năng sẽ hướng Daisy tới một mục tiêu hoặc vị trí mới.
Cách khắc chế Ivern

  • Ivern luồn lách rất giỏi. Cẩn thận khi đuổi theo hắn quá xa.
  • Bụi cỏ của Ivern tồn tại khá lâu. Cẩn thận bị tập kích!
  • Cẩn thận khi giao chiến đơn độc với Ivern, Daisy luôn sẵn sàng giúp đỡ!