Irelia

Vũ Kiếm Sư

Sát thương vật lý
Sát thủ
Đường trên


Cách khắc chế:

Trang bị tăng máu Không cho ăn lính Khống chế cứng Trụ đường Chơi an toàn đầu trận Bắn và chạy

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 456 (+90 mỗi cấp) Hồi máu 7.5 (+0.65 mỗi cấp)
Năng lượng 230 (+35 mỗi cấp) Hồi năng lượng 7 (+0.65 mỗi cấp)
Sát thương 56 (+3.3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.665 (+3.2% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 345
Giáp 19 (+3.75 mỗi cấp)

Tinh Thần Ionia

Thời gian hồi: 0
Khi Irelia tấn công kẻ địch bằng kỹ năng, cô nhận được bùa lợi tăng sát thương phép trên đòn đánh. Khi đạt cộng dồn tối đa, cô nhận thêm Tốc độ Đánh và gây thêm sát thương lên lá chắn.

Đâm Kiếm

Q
Thời gian hồi: 12 / 11 / 10 / 9 / 8
Irelia lướt tới một kẻ địch, gây 10/30/50/70/90 (+70% Sát thương vật lý) sát thương vật lý, đặt hiệu ứng trên đòn đánh và hồi {{ f1 }} máu.

Đâm Kiếm hồi lại ngay lập tức nếu mục tiêu bị đánh dấu hoặc chết bởi Đâm Kiếm.

Đâm Kiếm gây 70% sát thương cộng thêm lên lính.

Vũ Điệu Thách Thức

W
Thời gian hồi: 16 / 15 / 14 / 13 / 12
Bấm lần 1: Irelia dùng kiếm tạo rào phòng hộ, giảm 45/50/55/60/65% (+{{ f1 }}%) sát thương gánh chịu và tăng 1 cộng dồn Ý Chí Ionia nhưng không thể hành động.

Bấm lần 2: Irelia phóng kiếm ra, gây 10/25/40/55/70 (+50% Sát thương vật lý) (+40% Sức mạnh phép thuật) sát thương vật lý. Sát thương tăng theo thời gian vận, tối đa {{ f4 }} (+{{ f2 }}) (+{{ f3 }}) sau 0.75 giây.

Không thể ngắt Vũ Điệu Thách Thức.
Tung chiêu nhanh: Giữ rồi thả ra thay vì bấm hai lần.

Bước Nhảy Hoàn Vũ

E
Thời gian hồi: 14 / 13 / 12 / 11 / 10
Irelia phóng ra 2 lưỡi kiếm sau đó sẽ bay về phía nhau, gây 80/120/160/200/240 (+80% Sức mạnh phép thuật) sát thương phép và làm choáng 0.75 giây.

Tướng và quái to bị đánh dấu trong 6 giây.

Bước Nhảy Hoàn Vũ gây 50% sát thương lên quái.

Thanh Kiếm Tiên Phong

R
Thời gian hồi: 140 / 120 / 100
Irelia bắn ra một cơn bão kiếm tán phát khi trúng tướng. Các lưỡi kiếm gây 125/225/325 (+70% Sức mạnh phép thuật) sát thương phép và đánh dấu tướng và quái to trong 5 giây.

Irelia sau đó biến các lưỡi kiếm thành bức tường trong 2.5/3/3.5 giây. Kẻ địch đi qua tường phải chịu 75/125/175 (+70% Sức mạnh phép thuật) sát thương phép, làm chậm 60% và giải giới trong 1.5 giây.

Kẻ địch bị giải giới không thể đánh thường.
Cách khắc chế Irelia

  • Chú ý cộng dồn Ý Chí Ionia và giao tranh cùng Irelia khi nó tụt hết.
  • Các đợt lính khiến Irelia trở nên cơ động hơn nhiều, cẩn thận đó.
  • Đừng phí những chiêu quan trọng vào Vũ Điệu Thách Thức.