Illaoi

Nữ Tu Thủy Thần

Pháp sư


Cách khắc chế:

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 585.6 (+95.0 mỗi cấp) Hồi máu 1.90 (+0.2 mỗi cấp)
Năng lượng 300.0 (+40.0 mỗi cấp) Hồi năng lượng 1.50 (+0.2 mỗi cấp)
Sát thương 60.00 (+5.0 mỗi cấp) Tốc độ đánh
Kháng phép 32.1 (+1.3 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 340.0
Giáp 26.00 (+3.8 mỗi cấp)

Tiên Tri Thượng Thần

Pa
Thời gian hồi:
Tiêu hao:
Khoảng cách:

Illaoi và Tế Phẩm tạo ra Xúc Tu trên địa hình không đi qua được xung quanh. Xúc tu quất vào Linh Hồn, Tế Phẩm, và nạn nhân của Lời Răn Khắc Nghiệt. Xúc Tu gây sát thương vật lý lên kẻ địch trúng phải.

Xúc Tu Tàn Phá

Q
Thời gian hồi: 10 / 9 / 8 / 7 / 6
Tiêu hao: 40/45/50/55/60 Năng lượng
Khoảng cách: 850

Illaoi được hồi lại một phần máu tổn thất mỗi khi một Xúc Tu gây sát thương lên Tướng địch. Khi kích hoạt, Illaoi quật xuống một Xúc Tu gây sát thương vật lý.

Nội tại: Illaoi được hồi lại 5/5/5/5/5% lượng máu tổn thất mỗi khi Xúc Tu gây sát thương lên Tướng. Kích hoạt: Illaoi quật xuống một Xúc Tu, gây ra (+) sát thương vật lý.

Lời Răn Khắc Nghiệt

W
Thời gian hồi: 6 / 5.5 / 5 / 4.5 / 4
Tiêu hao: 30/30/30/30/30 Năng lượng
Khoảng cách: 400

Illaoi lao tới chỗ mục tiêu, gây sát thương vật lý và khiến các Xúc Tu gần đó quất vào mục tiêu.

Ở đòn đánh thường tiếp theo, Illaoi lao tới mục tiêu, gây 15/35/55/75/95 (+) sát thương vật lý. Khi đánh trúng, các Xúc Tu xung quanh cũng sẽ quất vào mục tiêu.

Thử Thách Linh Hồn

E
Thời gian hồi: 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Tiêu hao: 35/40/45/50/55 Năng lượng
Khoảng cách: 900

Illaoi rút Linh Hồn ra khỏi thể xác kẻ địch, buộc nó phải đứng trước bà ta. Một phần sát thương Linh Hồn phải chịu cũng sẽ được gây ra cho thể xác. Nếu bị tiêu diệt hoặc nếu mục tiêu đi quá xa khỏi Linh Hồn, hắn sẽ trở thành Tế Phẩm và bắt đầu tạo ra Xúc Tu.

Illaoi rút linh hồn ra khỏi thể xác kẻ địch, buộc nó phải đứng trước bà ta để nghe răn dạy. Illaoi kêu gọi sức mạnh từ thần linh để rút Linh Hồn ra khỏi một Tướng địch trong 10/10/10/10/10 giây. Linh Hồn có thể bị Illaoi và đồng minh tấn công đồng thời gây 25/30/35/40/45% (+%) sát thương phải chịu lên mục tiêu. Nếu Linh Hồn bị tiêu diệt hoặc mục tiêu đi quá xa khỏi nó, mục tiêu sẽ trở thành một Tế Phẩm. Tế Phẩm tạo ra Xúc Tu mỗi 10 giây trong vòng 1 phút và bị giảm tốc độ di chuyển đi 80/80/80/80/80%, hồi lại dần trong 2/2/2/2/2 giây. Xúc Tu quất vào Linh Hồn và Tế Phẩm gây (+) sát thương vật lý.

Bước Nhảy Niềm Tin

R
Thời gian hồi: 120 / 105 / 90
Tiêu hao: 100/100/100 Năng lượng
Khoảng cách: 500

Illaoi đập tượng thần xuống đất, gây sát thương vật lý lên kẻ địch xung quanh. Một Xúc Tu được tạo ra với mỗi Tướng địch trúng phải.

Illaoi đập tượng thần xuống đất, gây 150/250/350 (+) sát thương vật lý lên kẻ địch xung quanh. Một Xúc Tu được tạo ra với mỗi Tướng địch trúng phải, trong 8/8/8 giây tiếp theo, Xúc Tu quất nhanh hơn 50%, không thể bị chọn làm mục tiêu, và thời gian hồi chiêu của Lời Răn Khắc Nghiệt còn 2 giây. 'Có những vị thần tử tế và nhân từ. Thần của ta không như thế.'
Cách khắc chế Illaoi

  • Tiêu diệt Xúc Tu ngay khi có thể sẽ khiến thắng giao tranh với Illaoi dễ dàng hơn.
  • Khi Linh Hồn của bạn bị rút ra, hãy đánh trả nếu có thể. Gây sát thương lên Illaoi giảm thời gian tồn tại của Linh Hồn.
  • Tránh đi gần nhau để giảm bớt số Xúc Tu do Bước Nhảy Niềm Tin tạo ra.