Galio

Vệ Thần Khổng Lồ

Chịu đòn
Pháp sư
Sát thương phép
Đường giữa
Đường trên


Cách khắc chế:

Trang bị hồi phục Cướp bùa xanh Không cho ăn lính Né kĩ năng Khống chế cứng Trụ đường

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 435 (+85 mỗi cấp) Hồi máu 7.45 (+0.75 mỗi cấp)
Năng lượng 235 (+50 mỗi cấp) Hồi năng lượng 7 (+0.7 mỗi cấp)
Sát thương 56.3 (+3.375 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.638 (+1.2% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 335
Giáp 21 (+3.5 mỗi cấp)

Cú Nện Khổng Lồ

Thời gian hồi: 0
Mỗi vài giây, đòn đánh kế của Galio gây thêm sát thương phép trong một vùng. Hồi chiêu Cú Nện Khổng Lồ giảm đi khi Galio dùng phép trúng tướng địch.

Đôi Cánh Chiến Trận

Q
Thời gian hồi: 10 / 9.5 / 9 / 8.5 / 8
Galio bắn ra hai luồng gió gây 50/80/110/140/170 (+80% Sức mạnh phép thuật) sát thương phép.

Khi hai luồng gió hội tụ, chúng tạo ra một lốc xoáy gây sát thương phép bằng 30/40.002/50.001/60/70.002 (+{{ charabilitypower2.0*3 }}) cộng (+{{ f9 }})% máu tối đa của kẻ địch (tối đa 150 lên quái) trong vòng 1.5 giây.

Lá Chắn Durand

W
Thời gian hồi: 16 / 15 / 14 / 13 / 12
Nội tại: Sau 12 giây không chịu sát thương, Galio nhận một lá chắn hấp thụ {{ f3 }} sát thương phép.

Dùng lần đầu: Galio bắt đầu vận sức, được giảm sát thương phép gánh chịu 20/25/30/35/40 (+{{ f2 }})(+{{ f4 }})% và được giảm sát thương vật lý gánh chịu bằng {{ f5 }}% con số đó. Khi đang vận sức, Galio làm chậm bản thân đi 30%.

Dùng lần hai: Galio khiêu khích tướng địch xung quanh trong 0.5 - 1.5 giây, gây {{ f8 }} (+{{ f9 }}) - {{ f10 }} (+{{ f11 }}) sát thương, đặt lại thời gian giảm sát thương trong 2 giây. Thời gian tác dụng, sát thương, và tầm khiêu khích tăng theo thời gian vận sức.

Lá Chắn Durand không thể bị ngắt bởi khống chế.

Cú Đấm Công Lý

E
Thời gian hồi: 12 / 11 / 10 / 9 / 8
Galio lao tới với sức mạnh kinh khủng, gây 100/130/160/190/220 (+90% Sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên kẻ địch và hất tung chúng trong 0.75 giây. Galio sẽ dừng lại khi đâm trúng tướng hoặc địa hình.

Siêu Hùng Giáng Thế

R
Thời gian hồi: 200 / 180 / 160
Galio chỉ định vị trí hiện tại của một tướng đồng minh làm điểm đáp và giúp họ giảm 20/25/30 (+{{ f2 }})% sát thương gánh chịu cho đến khi ông hạ cánh.

Khi Galio tiếp đất, kẻ địch trong vùng chịu 150/250/350 (+70% Sức mạnh phép thuật) sát thương phép và bị hất tung trong 0.75 giây (1.25 giây ở trung tâm).
Cách khắc chế Galio

  • Galio đi chậm hơn khi đang vận Lá Chắn Durand.
  • Siêu Hùng Giáng Thế có thể bị ngắt trước khi Galio vút lên không.
  • Galio không thể lướt qua tường với Cú Đấm Công Lý.