Fiora

Nữ Kiếm Sư

Pháp sư


Cách khắc chế:

Tạo vết thương sâu Không cho ăn lính Khống chế cứng Trụ đường Chơi hổ báo đầu trận Bắn và chạy

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 450 (+85 mỗi cấp) Hồi máu 5.5 (+0.8 mỗi cấp)
Năng lượng 220 (+40 mỗi cấp) Hồi năng lượng 6.75 (+0.5 mỗi cấp)
Sát thương 54.5 (+3.2 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.672 (+3% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 350
Giáp 19 (+3.5 mỗi cấp)

Vũ Điệu Kiếm Sư

Pa
Thời gian hồi:
Tiêu hao:
Khoảng cách:

Fiora thách thức những Tướng địch gần kề tránh được chiêu kiếm của cô. Cô ta chỉ ra một hướng để tìm cách tấn công vào địch thủ từ hướng đó. Nếu cô ta có thể hoàn thành thử thách của riêng mình, cô ta sẽ nhận được một lợi thế nhỏ và chỉ ra một hướng mới.

Lao Tới

Q
Thời gian hồi: 16 / 14 / 12 / 10 / 8
Tiêu hao: 20/25/30/35/40 Năng lượng
Khoảng cách: 400

Fiora lao tới trước và chém một kẻ địch gần kề, gây sát thương vật lí và các hiệu ứng trên đòn đánh.

Fiora lao tới trước và chém một kẻ địch gần kề, gây 65/75/85/95/105 (+) sát thương vật lí và gây ra các hiệu ứng trên đòn đánh. Đòn đánh này ưu tiên các Điểm Yếu và những mục tiêu thấp máu. Nếu kĩ năng này trúng một kẻ địch, 60/60/60/60/60% thời gian hồi chiêu của nó được hoàn lại.

Phản Đòn

W
Thời gian hồi: 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Tiêu hao: 50/50/50/50/50 Năng lượng
Khoảng cách: 750

Fiora chặn lại toàn bộ sát thương và các hiệu ứng khống chế nhận vào trong một khoảng thời gian ngắn, rồi đâm về một hướng. Cú đâm này sẽ làm chậm tướng địch đầu tiên trúng chiêu, hoặc làm choáng chúng nếu như Fiora đã chặn được một hiệu ứng khống chế cứng bằng kĩ năng này.

Fiora chặn lại toàn bộ sát thương và các hiệu ứng khống chế nhận vào trong 0.75/0.75/0.75/0.75/0.75 giây tiếp theo và đâm về hướng chỉ định. Cú đâm này gây 90/130/170/210/250 (+) sát thương phép lên tướng địch đầu tiên và làm chậm tốc độ di chuyển cũng như tốc độ đánh của chúng đi 50/50/50/50/50% trong 1.5/1.5/1.5/1.5/1.5 giây. Nếu Fiora chặn lại được một hiệu ứng khống chế cứng. Phản Đòn sẽ làm choáng thay vì làm chậm.

Nhất Kiếm Nhị Dụng

E
Thời gian hồi: 15 / 13 / 11 / 9 / 7
Tiêu hao: 40/45/50/55/60 Năng lượng
Khoảng cách:

Fiora được tăng tốc độ đánh cho hai đòn tiếp theo. Đòn đánh đầu tiên sẽ làm chậm mục tiêu, còn đòn đánh thứ hai sẽ gây chí mạng.

Fiora được tăng 50/50/50/50/50% tốc độ đánh trong hai đòn đánh tiếp theo. Đòn đánh đầu tiên không thể gây chí mạng, nhưng làm chậm 40/45/50/55/60% trong 1/1/1/1/1 giây. Đòn đánh thứ hai sẽ chắc chắn gây chí mạng % sát thương ().

Đại Thử Thách

R
Thời gian hồi: 110 / 90 / 70
Tiêu hao: 100/100/100 Năng lượng
Khoảng cách: 500

Fiora vạch ra toàn bộ bốn Điểm Yếu trên một tướng địch chỉ địch và tăng tốc độ di chuyển khi ở gần hắn. Nếu Fiora đánh trúng cả 4 Điểm Yếu hoặc nếu mục tiêu bị hạ gục sau khi cô ta đã đánh trúng ít nhất một điểm, Fiora và đồng minh của cô trong phạm vi được hồi máu trong vài giây tiếp theo.

Fiora vạch ra toàn bộ bốn Điểm Yếu trên một tướng địch, có khả năng gây thêm% máu tối đa thành sát thương chuẩn. Thêm vào đó, Fiora cũng nhận lượng tốc độ di chuyển tăng thêm từ Vũ Điệu Kiếm Sư (%) khi ở gần mục tiêu. Nếu Fiora đánh trúng cả 4 Điểm Yếu trong 8/8/8 giây hoặc nếu mục tiêu bị hạ gục sau khi cô đã đánh trúng ít nhất một Điểm Yếu, Fiora và đồng minh của cô trong khu vực ảnh hưởng được hồi 80/110/140 (+) máu mỗi giây trong 2/2/2 đến 5/5/5 giây, tỷ lệ với số Điểm Yếu bị đánh trúng.
Cách khắc chế Fiora

  • Vũ Điệu Kiếm Sư sẽ chọ bạn biết Fiora định tấn công từ hướng nào vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần để phản công mỗi khi cô ta tấn công bạn.
  • Hãy cẩn thận khi sử dụng những hiệu ứng khống chế di chuyển lên Fiora vì cô ta có thể cho bạn bị gậy ông đập lưng ông với kĩ năng Phản Đòn.