Fiddlesticks

Sứ Giả Địa Ngục

Pháp sư
Sát thương phép
Đường giữa
Rừng


Cách khắc chế:

Tạo vết thương sâu Trang bị hồi phục Cướp bùa xanh Không cho ăn lính Khống chế cứng Chơi hổ báo đầu trận Xâm lăng rừng

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 390 (+80 mỗi cấp) Hồi máu 4.6 (+0.6 mỗi cấp)
Năng lượng 251 (+59 mỗi cấp) Hồi năng lượng 6.9 (+0.65 mỗi cấp)
Sát thương 45.95 (2.625 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+2.11% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 335
Giáp 15 (+3.5 mỗi cấp)

Kinh Hoàng

Pa
Thời gian hồi:

Những kẻ địch cạnh bên bị giảm kháng phép đi 10.

Khiếp Hãi

Q
Thời gian hồi: 15 / 14 / 13 / 12 / 11
Tiêu hao: 65/75/85/95/105 Năng lượng
Khoảng cách: 575

Khiến cho một kẻ địch bị hoảng sợ, chạy bấn loạn trong thời gian hiệu lực.

Khiến kẻ địch sợ hãi, chạy loanh quanh một cách bấn loạn trong 1/1.5/2/2.5/3 giây.

Hút Máu

W
Thời gian hồi: 10 / 9 / 8 / 7 / 6
Tiêu hao: 80/90/100/110/120 Năng lượng
Khoảng cách: 475

Fiddlesticks hút máu từ một kẻ địch, gây sát thương và hồi máu cho bản thân.

Gây 60/90/120/150/180 (+45% sức mạnh phép thuật) sát thương phép mỗi giây lên đơn vị mục tiêu và hồi máu cho Fiddlesticks bằng 60/65/70/75/80% số sát thương.
Kéo dài đến tối đa 5 giây.

Cơn Gió Đen

E
Thời gian hồi: 15 / 14 / 13 / 12 / 11
Tiêu hao: 50/70/90/110/130 Năng lượng
Khoảng cách: 750

Chưởng một luồng gió độc lên kẻ địch và nảy sang các mục tiêu cạnh bên, gây sát thương và làm câm lặng các nạn nhân.

Phóng chưởng vào một kẻ địch rồi nảy sang các đơn vị kẻ địch khác cạnh bên. Gây 65/85/105/125/145 (+45% sức mạnh phép thuật) sát thương phép và làm câm lặng trong 1.2 giây mỗi lần nảy.

Có thể nảy tối đa 5 lần và trúng một mục tiêu nhiều lần. Tăng 50% sát thương gây ra trên lính và quái.

Bão Quạ

R
Thời gian hồi: 150 / 140 / 130
Tiêu hao: 150/200/250 Năng lượng
Khoảng cách: 800

Một đám quạ gớm ghiếc bay quanh Fiddlesticks, gây sát thương mỗi giây lên tất cả kẻ địch trong vùng ảnh hưởng.

Một đám quạ hung tợn bay quanh Fiddlesticks trong 5 giây, gây 125/225/325 (+45% sức mạnh phép thuật) sát thương phép mỗi giây lên tất cả những đơn vị kẻ địch trong vùng ảnh hưởng. Fiddlesticks niệm phép trong 1.5 giây rồi dịch chuyển bản thân đến vị trí đã chọn.
Cách khắc chế Fiddlesticks

  • Tránh đứng quá gần đồng đội của bạn. Chiêu Cơn Gió Đen sẽ nảy qua lại giữa bạn và đồng đội, khiến thời gian trúng hiệu ứng câm lặng bị gia tăng.
  • Nếu Fiddlesticks đã sử dụng chiêu Bão Quạ, cố làm choáng hay làm chậm hắn rồi di chuyển ra khỏi tầm tác động cho đến khi chiêu kết thúc.
  • Nếu không thấy Fiddlesticks xuất hiện ở đâu, cẩn thận hắn có thể nhảy ra tập kích bằng chiêu Bão Quạ từ bụi rậm.