Dr. Mundo

Cuồng Nhân Xứ Zaun

Sát thương vật lý
Đấu sĩ
Rừng
Đường trên


Cách khắc chế:

Tạo vết thương sâu Không cho ăn lính Xâm lăng rừng Đẩy bật lại Bắn và chạy

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 433 (+89 mỗi cấp) Hồi máu 6.5 (+0.75 mỗi cấp)
Năng lượng Hồi năng lượng
Sát thương 56.23 (+3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+2.8% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 345
Giáp 21 (+3.5 mỗi cấp)

Hooc-môn Hưng Phấn

Pa
Thời gian hồi:

Dr. Mundo hồi 0.3% máu tối đa mỗi giây.

Dao Phay Nhiễm Khuẩn

Q
Thời gian hồi: 4 / 4 / 4 / 4 / 4
Tiêu hao: 50/60/70/80/90 Máu
Khoảng cách: 900

Dr. Mundo phóng dao phay, gây sát thương theo phầm trăm máu hiện tại của mục tiêu và làm chậm chúng trong thời gian ngắn. Nếu kẻ địch trúng đòn, Dr. Mundo sẽ được hồi lại một số máu.

Dr. Mundo phóng dao phay gây sát thương phép bằng 15/18/21/23/25% số máu hiện tại của mục tiêu (80/130/180/230/280 sát thương tối thiểu) và làm chậm chúng đi 40% trong 2 giây.

Nỗi Đau Bỏng Cháy

W
Thời gian hồi: 4 / 4 / 4 / 4 / 4
Tiêu hao: 10/15/20/25/30 Máu mỗi giây
Khoảng cách: 325

Dr. Mundo hút sinh lực của bản thân, giúp giảm thời gian hiệu lực các trạng thái vô hiệu hóa và gây sát thương liên tục lên kẻ địch xung quanh.

Bật tắt: Dr. Mundo gây 35/50/65/80/95 (+20% sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên những kẻ địch cạnh bên, đồng thời giảm các trạng thái vô hiệu hóa gây ra trên Dr. Mundo đi 10/15/20/25/30%.

Cuồng Bạo

E
Thời gian hồi: 7 / 7 / 7 / 7 / 7
Tiêu hao: 25/35/45/55/65 Máu
Khoảng cách: Bản thân

Cuồng Bạo tăng sát thương vật lí cho Dr. Mundo trong 5 giây. Ngoài ra, Dr. Mundo còn nhận thêm một lượng sát thương theo mỗi phần trăm máu hắn đã mất.

Tăng Sát thương vật lí thêm 40/55/70/85/100 trong 5 giây. Dr. Mundo tăng thêm +0.4/0.55/0.7/0.85/1 Sát thương vật lí theo mỗi phần trăm Máu hắn mất.

Máu Điên

R
Thời gian hồi: 75 / 75 / 75
Tiêu hao: 20% Máu hiện tại
Khoảng cách: Bản thân

Dr. Mundo hi sinh một phần máu của hắn để tăng tốc độ di chuyển và tăng mạnh tốc độ hồi háu.

Dr. Mundo hồi phục 40/50/60% Máu tối đa của hắn trong 12 giây. Ngoài ra, hắn tăng 15/25/35% Tốc độ di chuyển.
Cách khắc chế Dr. Mundo

["If Mundo can't be bursted by your team when he turns on his ultimate, ignore him until his ultimate ends.<\/span>"]