Camille

Bóng Thép

Đấu sĩ


Cách khắc chế:

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 575.6 (+95.0 mỗi cấp) Hồi máu 1.70 (+0.2 mỗi cấp)
Năng lượng 338.8 (+32.0 mỗi cấp) Hồi năng lượng 1.63 (+0.2 mỗi cấp)
Sát thương 62.00 (+3.5 mỗi cấp) Tốc độ đánh
Kháng phép 32.1 (+1.3 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 340.0
Giáp 26.00 (+3.8 mỗi cấp)

Thích Ứng Phòng Ngự

Pa
Thời gian hồi:
Tiêu hao:
Khoảng cách:

Đòn đánh lên tướng cho một lá chắn bằng 20% máu tối đa của Camille cản loại sát thương của chúng (Vật lý hoặc Phép) trong 1.5-2.5 giây.

Hiệu ứng này có 20-10 giây hồi chiêu.

Giao Thức Chuẩn Xác

Q
Thời gian hồi: 9 / 8.25 / 7.5 / 6.75 / 6
Tiêu hao: 25/25/25/25/25 Năng lượng
Khoảng cách:

Đòn đánh kế của Camille gây thêm sát thương và tăng tốc chạy. Kỹ năng này có thể tái sử dụng sau chốc lát, gây thêm nhiều sát thương nếu Camille ngừng lại một chút giữa hai đòn tấn công.

Đòn đánh kế của Camille gây thêm sát thương vật lý và tăng tốc chạy thêm @Effect4Amount*100@% trong 1/1/1/1/1 giây. Kỹ năng này có thể tái sử dụng trong @Effect1Amount*2@ giây tiếp theo mà không cần tiêu hao. Nếu đòn đánh Giao Thức Chuẩn Xác thứ hai tung ra ít nhất 1.5/1.5/1.5/1.5/1.5 giây sau đòn đầu, sát thương cộng thêm được tăng thêm @Effect8Amount*100@% thành và % được chuyển sang sát thương chuẩn. Giao Thức Chuẩn Xác không thể chí mạng.

Đá Quét Chiến Thuật

W
Thời gian hồi: 15 / 13.5 / 12 / 10.5 / 9
Tiêu hao: 50/55/60/65/70 Năng lượng
Khoảng cách: 610

Camille quét theo hình nón sau một khoảng trễ, gây sát thương. Kẻ địch ở nửa ngoài vùng quét bị làm chậm và chịu thêm sát thương, đồng thời Camille được hồi máu.

Camille vận sức đá quét về một hướng, gây 65/95/125/155/185 (+) sát thương vật lý lên kẻ địch trúng phải. Kẻ địch ở nửa ngoài vùng quét bị làm chậm 90/90/90/90/90%, giảm dần trong 2/2/2/2/2 giây. Chúng chịu thêm sát thương vật lý bằng @Effect5Amount*100@% (+%) máu tối đa của chúng, hồi máu cho Camille bằng 100/100/100/100/100% sát thương gây ra (hồi máu giới hạn ở với các đơn vị không phải tướng). Đá Quét Chiến Thuật gây ít đi 50/50/50/50/50% sát thương lên quái thường.

Bắn Dây Móc

E
Thời gian hồi: 16 / 14.5 / 13 / 11.5 / 10
Tiêu hao: 50/50/50/50/50 Năng lượng
Khoảng cách: 800

Camille kéo mình tới chỗ tường, bật khỏi đó và hất tung kẻ địch khi hạ cánh.

Dùng lần đầu: Bắn Dây Móc gắn vào địa hình, kéo Camille tới đó và cho phép Bắn Dây Móc có thể tái sử dụng trong 1 giây. Dùng lần hai: Camille nhảy khỏi tường, đâm vào tướng địch đầu tiên trúng phải. Khi hạ cánh, cô gây 70/115/160/205/250 (+) sát thương vật lý và làm choáng 1/1/1/1/1 giây các kẻ địch xung quanh. Lướt về phía tướng địch sẽ tăng gấp đôi tầm bay và cho @Effect2Amount*100@% tốc đánh trong 5/5/5/5/5 giây.

Tối Hậu Thư

R
Thời gian hồi: 140 / 115 / 90
Tiêu hao: 100/100/100 Năng lượng
Khoảng cách:

Camille lướt tới tướng chỉ định, nhốt chúng trong một khu vực. Cô cũng gây thêm sát thương phép trên đòn đánh lên mục tiêu.

Camille không thể bị chỉ định trong thoáng chốc và nhảy vào một tướng địch, nhốt chúng trong một khu vực không thể thoát khỏi bằng bất kỳ cách nào trong 4/4/4 giây. Kẻ địch khác gần đó bị hất văng đi. Đòn đánh lên kẻ địch bị bắt gây thêm sát thương phép bằng 5/10/15 cộng 4/6/8% máu hiện tại của chúng. Tối Hậu Thư kết thúc nếu Camille rời khỏi khu vực.
Cách khắc chế Camille

  • Lá chắn của Camille chỉ hiệu quả với một loại sát thương, hãy tấn công cô khi cô không chống được sát thương các bạn.
  • Tối Hậu Thư có tầm sử dụng ngắn, cố gắng Tốc Biến đi trước khi cô tới gần.