Blitzcrank

Người Máy Hơi Nước

Pháp sư
Hỗ trợ
Sát thương phép
Đường dưới
Rừng


Cách khắc chế:

Trang bị tăng máu Né kĩ năng Khống chế cứng Chơi an toàn đầu trận

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 423 (+95 mỗi cấp) Hồi máu 7.25 (+0.75 mỗi cấp)
Năng lượng 200 (+40 mỗi cấp) Hồi năng lượng 6.6 (+0.5 mỗi cấp)
Sát thương 55.66 (+3.5 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+1.13% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 325
Giáp 18.5 (+3.5 mỗi cấp)

Lá Chắn Năng Lượng

Pa
Thời gian hồi:

Khi máu của Blitzcrank còn dưới 20% hắn sẽ kích hoạt Lá Chắn Năng Lượng. Lá chắn tạo ra bằng với 50% số năng lượng của hắn trong 10 giây. Lá Chắn Năng Lượng chỉ có thể xảy ra một lần mỗi 90 giây.

Bàn Tay Hỏa Tiễn

Q
Thời gian hồi: 20 / 19 / 18 / 17 / 16
Tiêu hao: 100 Năng lượng
Khoảng cách: 925

Blitzcrank bắn tay phải ra chộp lấy kẻ địch trên đường, gây sát thương rồi kéo mục tiêu về phía mình.

Blitzcrank bắn tay phải ra, nếu chạm trúng một đơn vị kẻ địch nó sẽ làm choáng nạn nhân và gây 80/135/190/245/300 (+100% sức mạnh phép thuật) sát thương phép khi hắn kéo nạn nhân về gần mình.

Tăng Tốc

W
Thời gian hồi: 15 / 15 / 15 / 15 / 15
Tiêu hao: 75 Năng lượng
Khoảng cách: Bản thân

Blitzcrank gồng mình lên để tăng tốc độ di chuyển tối đa và tốc độ đánh.

Blitzcrank cường hóa bản thân tăng Tốc độ di chuyển thêm 16/20/24/28/32% và Tốc độ đánh thêm 30/38/46/54/62% trong 8 giây.

Đấm Móc

E
Thời gian hồi: 9 / 8 / 7 / 6 / 5
Tiêu hao: 25 Năng lượng
Khoảng cách: Bản thân

Blitzcrank gồng nắm đấm khiến đòn đánh kế gây gấp hai sát thương và hất kẻ địch lên trời.

Blitzcrank vận sức mạnh vào bàn tay để cú đấm tiếp theo của hắn sẽ gây gấp đôi sát thương và hất mục tiêu lên không.

Trường Điện Từ

R
Thời gian hồi: 30 / 30 / 30
Tiêu hao: 100 Năng lượng
Khoảng cách: 600

Phóng những luồng sét nội tại sát thương một kẻ địch ngẫu nhiên cạnh bên. Ngoài ra, Blitzcrank có thể kích hoạt kĩ năng này để sát thương tất cả kẻ địch xung quanh và làm câm lặng chúng trong 0.5 giây, bù lại khả năng phóng sét nội tại sẽ biến mất đến khi Trường Điện Từ hồi lại.

Nội tại: Sét phóng ra từ Blitzcrank đánh vào một kẻ địch lân cận bất kì gây 100/200/300 (+20% sức mạnh phép thuật) sát thương phép mỗi 2.5 giây.

Kích hoạt: Gây 250/375/500 (+100% sức mạnh phép thuật) sát thương phép và làm câm lặng các đơn vị kẻ địch xung quanh trong 0.5 giây. Nội tại không hoạt đông trong suốt thời gian hồi chiêu.
Cách khắc chế Blitzcrank

  • Kĩ năng bẩm sinh Lá Chắn Năng Lượng của Blitzcrank sẽ tạo ra một lớp giáp, giúp bảo vệ bản thân khi hắn còn ít máu.
  • Hãy nấp đằng sau quân lính của bạn để tránh bị kéo bằng chiêu Bàn Tay Hỏa Tiễn. Bàn Tay Hỏa Tiễn của Blitzcrank chỉ kéo mục tiêu đầu tiên nó chạm phải.