Anivia

Phượng Hoàng Băng

Pháp sư
Sát thương phép
Đường giữa


Cách khắc chế:

Trang bị hồi phục Cướp bùa xanh Né kĩ năng Khống chế cứng Câm lặng Choáng

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 350 (+70 mỗi cấp) Hồi máu 4.65 (+0.55 mỗi cấp)
Năng lượng 257 (+53 mỗi cấp) Hồi năng lượng 7 (+0.6 mỗi cấp)
Sát thương 48 (+3.2 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+1.68% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 325
Giáp 14.5 (+4 mỗi cấp)

Tái Sinh

Pa
Thời gian hồi:

Sau khi chết, Anivia hóa thành một quả trứng, cô được hồi đầy Máu đồng thời nhận −40/−25/−10/+5/+20 Giáp và Kháng phép. Nếu vẫn còn sống sau 6 giây, cô sẽ được tái sinh.

Quả Cầu Băng

Q
Thời gian hồi: 12 / 11 / 10 / 9 / 8
Tiêu hao: 80/100/120/140/160 Năng lượng
Khoảng cách: 1100

Anivia chập cánh lại và gọi ra một quả cầu băng bay về kẻ địch, gây trạng thái hạ nhiệt và sát thương bất cứ ai trên đường bay của nó. Khi quả cầu phát nổ, nó gây sát thương tầm trung trong bán kính, làm choáng bất cứ ai trong vòng ảnh hưởng.

Phóng ra một quả cầu băng giá bay đến vị trí đã chọn, gây 60/90/120/150/180 (+50% sức mạnh phép thuật) sát thương phép và Hạ Nhiệt các nạn nhân, làm chậm tốc độ di chuyển của chúng đi 20%.

Khi bay đến hết tầm hoặc Anivia kích hoạt kỹ năng lần nữa, quả cầu sẽ phát nổ, gây 60/90/120/150/180 (+50% sức mạnh phép thuật) sát thương phép trong một khu vực nhỏ và làm choáng những kẻ trúng chiêu trong 1 giây.

Tường Băng

W
Thời gian hồi: 25 / 25 / 25 / 25 / 25
Tiêu hao: 70/90/110/130/150 Năng lượng
Khoảng cách: 1000

Anivia ngưng đọng độ ẩm trong không khí thành một bức tường băng vững chắc để chặn đường quân địch. Bức tường tồn tại trong thời gian ngắn trước khi nó tan chảy.

Anivia tạo ra một bức tường băng rộng 400/500/600/700/800 và không thể bị phá vỡ. Bức tường tồn tại trong 5 giây trước khi tan chảy.

Tê Cóng

E
Thời gian hồi: 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Tiêu hao: 50/60/70/80/90 Năng lương
Khoảng cách: 650

Với một cú đập cánh, Anivia phóng ra một luồng gió băng lạnh vào mục tiêu, gây sát thương tầm trung. Nếu mục tiêu đã bị làm chậm bởi một hiệu ứng thuộc tính băng, sát thương tăng gấp đôi.

Anivia vỗ cánh chưởng một luồng gió lạnh vào một mục tiêu, gây 55/85/115/145/175 (+50% sức mạnh phép thuật) sát thương phép. Nếu mục tiêu đã bị Hạ Nhiệt, chúng phải chịu gấp đôi sát thương.

Bão Tuyết

R
Thời gian hồi: 6 / 6 / 6
Tiêu hao: 75 Năng lượng
Khoảng cách: 625

Anivia gọi xuống một cơn mưa băng sát thương kẻ địch và làm chậm chúng.

Bật tắt: Anivia triệu hồi ra một cơn mưa băng giá, gây 80/120/160 (+25% sức mạnh phép thuật) sát thương phép mỗi giây và làm các đơn vị trúng chiêu bị Hạ Nhiệt, làm chậm Tốc độ Di chuyển và Đánh đi 20%.

Sử dụng 40/50/60 Năng lượng mỗi giây.
Cách khắc chế Anivia

  • Hãy cố cùng nhau đi săn Anivia khi cô ta đang kiếm tiền trên đường. Đông người thì sẽ dễ tiêu diệt cô ta hơn.
  • Nếu bạn chơi một tướng đánh xa, hãy giữ khoảng cách với Anivia để tránh chiêu Quả Cầu Băng dễ dàng hơn.
  • Hãy thử chiến đấu với Anivia trên đường. Ở trong rừng, cô ta có thể chặn đường bằng chiêu Tường Băng.