Amumu

Xác Ướp U Sầu

Chịu đòn
Sát thương phép
Rừng


Cách khắc chế:

Trang bị hồi phục Cướp bùa xanh Xâm lăng rừng Trụ đường Khống chế cứng Né kĩ năng Bắn và chạy Câm lặng

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 472 (+84 mỗi cấp) Hồi máu 7.45 (+0.85 mỗi cấp)
Năng lượng 220 (+40 mỗi cấp) Hồi năng lượng 6.5 (+0.525 mỗi cấp)
Sát thương 47 (+3.8 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.638 (+2.18% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 335
Giáp 22 (+3.3 mỗi cấp)

Cú Đập Nguyền Rủa

Pa
Thời gian hồi:

Các đòn đánh của Amumu giảm kháng phép của mục tiêu trong một thời gian ngắn.

Quăng Dải Băng

Q
Thời gian hồi: 16 / 14 / 12 / 10 / 8
Tiêu hao: 80/90/100/110/120 Năng lượng
Khoảng cách: 1100

Amumu quăng một dải băng dính vào mục tiêu, làm choáng rồi kéo hắn lại bên cạnh nạn nhân.

Phóng một dải băng tới vị trí đã chọn. Nếu trúng phải một đơn vị kẻ địch, Amumu sẽ tự kéo đến cạnh chúng, làm choáng đối phương, và gây 80/130/180/230/280 (+70% sức mạnh phép thuật) sát thương phép.

Tuyệt Vọng

W
Thời gian hồi: 1 / 1 / 1 / 1 / 1
Tiêu hao: 8 Năng lượng mỗi giây
Khoảng cách: 300

Đau đớn tột cùng, kẻ địch xung quanh mất một số phần trăm máu tối đa của chúng mỗi giây.

Bật tắt: Những kẻ địch cạnh bên chịu 8/12/16/20/24 sát thương phép cộng 1.5/1.8/2.1/2.4/2.7 (+1% sức mạnh phép thuật) % máu tối đa của chúng mỗi giây.

Giận Dữ

E
Thời gian hồi: 10 / 9 / 8 / 7 / 6
Tiêu hao: 35 Năng lượng
Khoảng cách: 350

Giảm sát thương vật lí Amumu gánh chịu. Amumu có thể phóng thích cơn giận, gây sát thương lên kẻ địch xung quanh. Mỗi khi Amumu bị đánh, thời gian hồi của Giận Dữ được giảm đi 0.5 giây.

Nội tại: Amumu giảm 2/4/6/8/10 sát thương vật lí nhận vào.

Kích hoạt: Amumu gây 75/100/125/150/175 (+50% sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên các đơn vị kẻ địch xung quanh. Mỗi khi Amumu bị đánh, thời gian hồi chiêu của Giận Dữ giảm 0.5 giây.

Lời Nguyền Của Xác Ướp U Sầu

R
Thời gian hồi: 150 / 130 / 110
Tiêu hao: 100/150/200 Năng lượng
Khoảng cách: 550

Amumu trói kẻ địch xung quanh bằng các dải băng, gây sát thương lên chúng và khiến chúng không thể tấn công hay di chuyển.

Amumu trói tất cả các đơn vị xung quanh, gây 150/250/350 (+80% sức mạnh phép thuật) sát thương phép và ngăn chúng tấn công hay di chuyển trong 2 giây.
Cách khắc chế Amumu

  • Tránh tụ tập lại một chỗ khi Amumu có chiêu cuối.
  • Di chuyển lắt léo, hay núp sau các đợt lính của mình nhằm tránh việc Amumu tung chiêu Quăng Dải Băng vào để mở đầu cuộc chiến.
  • Chiêu Tuyệt Vọng của Amumu là một giải pháp đáng gờm chống lại các món đồ cộng máu.