Akali

Nắm Đấm Bóng Đêm

Sát thủ
Hỗn hợp
Đường giữa
Đường trên


Cách khắc chế:

Khống chế cứng Phát hiện tàng hình Choáng Câm lặng Trang bị tăng máu

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 445 (+85 mỗi cấp) Hồi máu 7.25 (+0.65 mỗi cấp)
Năng lượng 200 Hồi năng lượng 50
Sát thương 53 (+3.2 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.694 (+3.1% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 350
Giáp 20.5 (+3.5 mỗi cấp)

Song Nghệ

Pa
Thời gian hồi:

Công Lực: Các đòn đánh của Akali gây thêm 6% sát thương phép, gia tăng thêm 1% theo mỗi 6 Sức mạnh Phép Thuật

Ý Lực: Akali nhận thêm 6% Hút Máu Phép, con số này sẽ được tăng thêm 1% theo mỗi 6 Sát thương Vật lí cộng thêm

Dấu Ấn Sát Thủ

Q
Thời gian hồi: 6 / 5.5 / 5 / 4.5 / 4
Tiêu hao: 60 Nội năng
Khoảng cách: 600

Akali phóng vũ khí vào một mục tiêu kẻ địch, gây sát thương phép và khắc một dấu ấn lên nạn nhân trong 6 giây. Đòn đánh cận chiến của Akali lên nạn nhân đó sẽ kích hoạt dấu ấn gây thêm sát thương và phục hồi nội năng.

Akali phóng vũ khí vào một đơn vị kẻ địch gây 35/55/75/95/115 (+40% sức mạnh phép thuật) sát thương phép và khắc một dấu ấn lên mục tiêu trong 6 giây.

Đòn đánh cận chiến của Akali lên đơn vị bị khắc dấu ấn sẽ kích hoạt dấu ấn gây 45/70/95/120/145 (+50% sức mạnh phép thuật) sát thương phép và phục hồi 20/25/30/35/40 Nội năng.

Bom Khói

W
Thời gian hồi: 20 / 20 / 20 / 20 / 20
Tiêu hao: 80/75/70/65/60 Nội năng
Khoảng cách: 700

Akali tung khói mù. Khi bên trong vùng khói, Akali được tăng Giáp, Kháng phép và trở nên tàng hình. Tấn công hay sử dụng kĩ năng sẽ làm cô thoáng hiện hình. Kẻ địch bên trong khói bị giảm Tốc độ di chuyển.

Akali phủ khói một khu vực trong 8 giây. Khi ở bên trong đó, Akali được tăng 10/20/30/40/50 Giáp và Kháng phép đồng thời trở nên tàng hình. Tấn công hoặc sử dụng kĩ năng sẽ khiến cô thoáng hiện hình ra.

Những kẻ địch bên trong đám khói bị làm chậm đi 14/18/22/26/30%.

Múa Liềm

E
Thời gian hồi: 5 / 4 / 3 / 2 / 1
Tiêu hao: 60/55/50/45/40 Nội năng
Khoảng cách: 325

Akali quay vũ khí quanh mình, gây sát thương dựa trên sát thương vật lí và sức mạnh phép thuật.

Akali xoay một vòng, tấn công những kẻ địch cạnh bên gây 30/55/80/105/130 (+60% sát thương vật lí) (+30% mỗi điểm sức mạnh phép thuật) sát thương vật lí.

Kích hoạt Dấu Ấn Sát Thủ đang tồn tại trên người những mục tiêu.

Vũ Điệu Bóng Đêm

R
Thời gian hồi: 2 / 1.5 / 1
Tiêu hao: 1 Tinh Hoa Bóng Đêm
Khoảng cách: 800

Akali phóng qua bóng đêm tấn công mục tiêu, gây sát thương và tiêu thụ một tích lũy Tinh Hoa Bóng Đêm. Akali nạp lại tích lũy Tinh Hoa Bóng Đêm theo thời gian hoặc khi tiêu diệt hay hỗ trợ, tối đa 3 tích lũy.

Akali phóng đến tấn công mục tiêu, gây 100/175/250 (+50% sức mạnh phép thuật) sát thương phép.

Akali tích trữ một điểm Tinh hoa bóng đêm khi giết cũng như hỗ trợ hoặc tự tăng lên sau 30/22.5/15 giây đến tối đa là 3.
Cách khắc chế Akali

  • Akali vẫn có thể bị trúng bởi các kỹ năng tác động trên một vùng khi đang tàng hình trong Bom Khói.
  • Akali tương thích tốt với Sách Chiêu Hồn Mejai và Kiếm Của Hội Kín. Hãy xem chừng cô ta định mua đồ gì để có phương án đối phó thích hợp.
  • Hãy quay về căn cứ nếu máu còn thấp khi Akali sở hữu nhiều tích trữ chiêu cuối.